Patiëntervaringen opname ziekenhuis

Van 1 januari 2021  tot 1 juli hebben 1468 patiënten de vragenlijst over hun  ervaringen bij een opname in het ziekenhuis ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,4 als cijfer voor de ziekenhuisopname.

Wat gaat goed?
 • Patiënten vinden dat de arts hun dossier goed kent
 • Ze hebben veel vertrouwen in de artsen en in de verpleegkundigen
 • Er wordt voldoende verteld over de voor-en nadelen van de behandeling.
 • Patiënten vinden dat ze respectvol behandeld worden
 • Parkeren bij het ziekenhuis is geen probleem
 • De hygiëne van toilet en badkamer is in orde
 • Patiënten voelen zich veilig in het ziekenhuis
Wat kan beter?
 • Minder goed scoort het ontslag. Patiënten en familie zijn onvoldoende betrokken bij het ontslag. Er is niet genoeg verteld over waar op te letten thuis en welke zorg thuis nodig is.
 • Patiënten vinden dat de verpleegkundigen te weinig tijd voor hun hebben.
 • Vier op de tien patiënten vinden dat ze te lang hebben moeten wachten op de opname.
 • Wanneer er nieuwe medicijnen worden voorgeschreven wordt er te weinig verteld over de bijwerkingen.
 • Privacy is het grootste probleem. Twee op de drie patiënten geeft aan dat anderen konden horen wat de dokter zei. De meesten vinden dit niet erg. Vijftien procent van de patiënten vindt het vervelend dat andere mensen kunnen horen wat de dokter zei.

 

Verbeteracties

Het Maastricht UMC+ wil op basis van de patiëntervaringsmeting  graag verbeteracties doorvoeren, om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat de patiënt nodig heeft.  Voor wat  betreft de ziekenhuisopname gaat het dan om de volgende zaken:

Bijwerkingen medicatie: De apotheekwebsite van Maastricht UMC+ wordt vernieuwd. Patiënten kunnen dan eenvoudige en uitvoerige informatie over hun medicijnen opzoeken.  Zorgverleners kunnen deze website gebruiken om de bijwerkingen van medicijnen uit te leggen aan patiënten. Ook kunnen patiënten binnenkort vragen via deze website vragen stellen aan de apotheker van het ziekenhuis. Verder komt er waarschijnlijk nog een uitgebreider volgonderzoek over dit thema. Landelijk is dit ook een bekend probleem. 

Privacy: Dit probleem is voorlopig helaas moeilijk op te lossen in de huidige twee- en vierpersoonskamers. Het beddenhuis wordt in de toekomst  verbouwd. In het nieuwe beddenhuis zijn alleen nog éénpersoonskamers.

infographic met top 3 goed en top 3 kan beter bij opname in ziekenhuis
infographic met top 3 goed en top 3 kan beter bij opname in ziekenhuis
Sluit de enquête