Patiëntervaringen opname ziekenhuis (juli 2021 t/m dec 2021)

Van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 hebben 1686 patiënten de vragenlijst over hun  ervaringen bij een opname in het ziekenhuis ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,4 als cijfer voor de ziekenhuisopname.
Wat gaat goed?
 • Patiënten vinden dat de arts hun dossier goed kent
 • Ze hebben veel vertrouwen in de artsen en in de verpleegkundigen
 • Er wordt voldoende verteld over de voor-en nadelen van de behandeling.
 • Patiënten vinden dat ze respectvol behandeld worden
 • De hygiëne van toilet en badkamer is in orde
 • Patiënten voelen zich veilig in het ziekenhuis
Wat kan beter?
 • Bijna de helft van de patiënten vindt dat ze te lang hebben moeten wachten op de opname.
 • Patiënten vinden dat de verpleegkundigen te weinig tijd voor hun hebben.
 • Bijna een op de vijf patiënten wil meer betrokken worden bij het maken van beslissingen over behandelingen of onderzoeken
 • Wanneer er nieuwe medicijnen worden voorgeschreven wordt er te weinig verteld over de bijwerkingen.
 • Privacy is het grootste probleem. Twee op de drie patiënten geeft aan dat anderen konden horen wat de dokter zei. De meesten vinden dit niet erg. Vijftien procent van de patiënten vindt het vervelend dat andere mensen kunnen horen wat de dokter zei.
 • De helft van de patiënten vindt de maaltijden lekker
 • Er is onvoldoende aandacht voor zorgen en angsten van patiënten
 • Minder goed scoort het ontslag. Patiënten en familie zijn onvoldoende betrokken bij het ontslag. Er is niet genoeg verteld over waar op te letten thuis en welke zorg thuis nodig is.
Verbeteracties

Het Maastricht UMC+ wil op basis van de patiëntervaringsmeting  graag verbeteracties doorvoeren, om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat de patiënt nodig heeft.  Voor wat  betreft de ziekenhuisopname gaat het dan om de volgende zaken:

Bijwerkingen medicatie

De apotheekwebsite van Maastricht UMC+ wordt vernieuwd. Sinds kort kunnen patiënten via de online Medicatiewijzer van Apotheek Maastricht UMC+ informatie over medicijnen opzoeken. In de rubriek ‘Wat zijn mogelijke bijwerkingen’ staan de belangrijkste bijwerkingen een medicijn vermeld. Naast deze informatie hebben patiënten de mogelijkheid om via de Medicatiewijzer vragen over medicijnen of bijwerkingen aan de ‘online apotheker’ van het Maastricht UMC+ te stellen.

De online Medicatiewijzer kan ook door zorgverleners worden gebruikt bij het geven van uitleg over (nieuwe) medicijnen aan patiënten. Op dit moment wordt onderzocht hoe de website kan worden ingezet bij het informeren van patiënten over nieuwe medicijnen en hun mogelijke bijwerkingen.

Privacy

Dit probleem is voorlopig helaas moeilijk op te lossen in de huidige twee- en vierpersoonskamers. Het beddenhuis wordt in de toekomst  verbouwd. In het nieuwe beddenhuis zijn alleen nog éénpersoonskamers.

infographic met top 3 van punten die goed gaan en die verbeterd moeten worden tijdens een opname
infographic met top 3 goed en top 3 kan beter bij opname in ziekenhuis - juli 2021 t/m dec 2021
Sluit de enquête