Infrastructuur en ondersteuning

Medical field lab

Het Medical Field Lab is een jonge dynamische en ambitieuze onderneming die voor bedrijven én zorg- en kennisinstellingen een doeltreffende manier van samenwerking biedt om medisch-technologische innovaties tot stand te brengen

De activiteiten binnen het MFL zijn gericht op het creëren van marktgerichte gezondheidsproducten en innovatieve toepassingen op medisch technologisch gebied door middel van (internationale ) samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en/of (overheids)instellingen, netwerkvorming en organisatorische dienstverlening. Het stimuleren van Business, Maatschappij en Wetenschap staat hierbij centraal.

Het MFL-team bestaat uit een kleine multidisciplinaire groep medewerkers. Het zijn mensen die andere mensen kunnen binden, stimuleren en aansturen. Naast een brede inhoudelijke kennis van diverse relevante vakgebieden, is consortium project management een standaard vaardigheid.

Website


Wat vindt u van deze pagina?