KEMTA

Evaluatie Experiment Artikel 36a Wet BIG geregistreerd mondhygiënist

Welkom op de website van het Evaluatieonderzoek Experiment Artikel 36a Wet BIG geregistreerd mondhygiënist.

De vragenlijsten voor de nulmeting staan nu online.

Selecteer de vragenlijst die voor u van toepassing is via onderstaande weblinks. 

U kunt de vragenlijst opslaan op uw eigen computer, invullen, opslaan en vervolgens mailen naar: onderzoek.taakherschikking@mumc.nl
U kunt de vragenlijst ook uitprinten, de papieren versie invullen en terug sturen (geen postzegel nodig) naar:

Maastricht UMC+
RVE Patiënt & Zorg, Afdeling KEMTA
Oxfordgebouw nivo 2
T.a.v. mw. M Bessems
Antwoordnummer 126
6200 WC Maastricht

De vragenlijsten kunnen worden ingevuld tot 8 december 2019. 

Met het invullen van een vragenlijst tijdens de nulmeting, gaat u ermee akkoord dat wij u ook benaderen om een vragenlijst tijdens het experiment in te vullen.

Anoniem

Meewerken aan het onderzoek is strikt anoniem. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen, worden uiterst vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie en zullen uitsluitend voor dit onderzoek worden gebruikt.

Hartelijke dank voor uw medewerking aan het evaluatieonderzoek!

Het onderzoeksteam Wet BIG

 

Selecteer uw vragenlijst

Informatie Evaluatie Experiment Art. 36a Wet BIG – geregistreerd mondhygiënist

Door middel van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Maastricht UMC+, afdeling KEMTA /Patiënt & Zorg, beoogt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) antwoord te krijgen op de vragen: In hoeverre is het doelmatig en effectief om de zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan de geregistreerd mondhygiënist met betrekking tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen en voor welke voorbehouden handelingen is dit doelmatig en effectief?

De geregistreerd mondhygiënist krijgt een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid per 1 juli 2020 voor de volgende voorbehouden handelingen:

  • injecteren (het toepassen van anesthesie);
  • heelkundige handelingen (het behandelen van primaire caviteiten);
  • handelingen met gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden (solo- en bitewing opnamen).

In opdracht van het Ministerie van VWS wordt met de nulmeting de huidige situatie in kaart gebracht, waarin mondhygiënisten hun werkzaamheden verrichten. Door vergelijking van de nulmeting en metingen die plaatsvinden na invoering van de tijdelijke wetswijziging per 1 juli 2020, zal op termijn worden nagegaan in hoeverre het doelmatig en effectief is om een zelfstandige bevoegdheid voor bovengenoemde voorbehouden handelingen toe te kennen aan mondhygiënisten, alsook voor welke voorbehouden handelingen dit het geval is. Het evaluatieonderzoek speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming door het Ministerie van VWS over het al dan niet continueren van de zelfstandige bevoegdheid na afloop van de proefperiode van vijf jaar.

Tijdens de looptijd van het onderzoek, tot en met december 2023, worden de onderzoekers geadviseerd door een klankbordgroep, die in overleg met het Ministerie van VWS is samengesteld. In deze commissie zijn vertegenwoordigd: de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten); Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT); Patiënten Federatie Nederland (PFN); Register voor Preventieassistenten; Landelijk overleg Opleidingen Mondzorg en de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP).

Wat vindt u van deze pagina?