Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Samenwerken

KEMTA biedt unieke expertise en ruime ervaring op het gebied van Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment methodologie.

Klinische epidemiologie is de wetenschap die zich bezig houdt met de methodologie van patiëntgebonden onderzoek, met name op het gebied van de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van diagnostische testen, effectiviteit van therapieën en het zo goed mogelijk schatten van prognoses. Medical Technology Assessment (MTA; nu meestal Health Technology Assessment [HTA] genoemd) is de wetenschap die zich richt op een brede beoordeling van (nieuwe) technologieën in de gezondheidszorg, waarbij onder meer medische, economische, juridische, ethische, sociale en organisatorische aspecten van belang kunnen zijn.

Technologieën in de gezondheidszorg betreffen zowel (nieuwe) screening- en diagnostische methoden, verpleegkundige en therapeutische technologieën en procedures, nazorg en revalidatie, als ook organisatorische veranderingen en optimalisatie van processen; complementair aan 'Operational Excellence' en value-based health care kan de afdeling KEMTA methodologische en wetenschappelijke ondersteuning bieden om de 'waarde' van technologieën voor de patiënt inzichtelijk te maken. Een essentieel onderdeel van MTA/HTA onderzoek betreft de economische evaluatie (kosteneffectiviteit-analyse). Een economische evaluatie kan gedefinieerd worden als een vergelijkende analyse van technologieën van zowel kosten als opbrengsten, ter ondersteuning van beleids- en besluitvorming over (door)ontwikkeling, invoering of implementatie van nieuwe of bestaande technologieën.


Expertisegebieden

De afdeling KEMTA heeft in de loop der jaren op een aantal gebieden een specifieke expertise opgebouwd. Deze expertisegebieden zijn:

 • Opzet, analyse en interpretatie van mens-gebonden (gerandomiseerd) onderzoek
 • Diagnostische en prognostische predictie modellen (t.b.v. gepersonaliseerde medicatie)
 • Survival en 'time-to-event' analyses
 • Imputatie van incomplete databestanden
 • Systematische reviews en meta-analyse
 • Indirecte vergelijking van behandelingen
 • Analyse van de economische belasting van ziekte
 • Economische evaluatie parallel aan empirisch (gerandomiseerd) onderzoek
 • Economische evaluatie op basis van besliskundige modellen
 • Vroege health technology assessment
 • Patiënt uitkomsten onderzoek: o.a. kwaliteit van leven, preferentieonderzoek (keuze-experimenten) en satisfactieonderzoek
 • Mixed methods en context analyse methodiek (o.a. bij complexe beleidsevaluaties)
 • Ontwikkeling en validatie van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten
 • Ontwikkeling van een gestandaardiseerde set van uitkomsten voor klinisch onderzoek
 • Kwalitatief onderzoek (interviews en focus groepen)

Partners

 • RVE Patiënt en Zorg
 • FHML
 • CAPHRI
 • CTCM
 • MEMIC
Sluit de enquête