KEMTA

Expertise

Klinische Epidemiologie
houdt zich bezig met de methodologie van patiënt(mens)gebonden onderzoek, met name op het gebied van accuratesse en reproduceerbaarheid van diagnostische testen, effectiviteit van therapie en het schatten van prognoses.

Medical Technology Assessment
houdt zich bezig met name met de economische evaluatie van nieuwe en bestaande (medische) technologieën. Dit betreft zowel nieuwe diagnostische methoden, therapeutische of verpleegkundige technieken als organisatie veranderingen of implementatie.

Specifieke aandachtsgebieden
• Opzet en analyse gerandomiseerd onderzoek (klinische trial)
• Economische evaluatie parallel aan gerandomiseerd onderzoek
• Systematische reviews
• Besliskundige kosten-effectiviteits modellen
• Kwaliteit van leven onderzoek
• (Patiënt) satisfactie onderzoek
• (Patiënt) preferentie onderzoek (discrete choice experiments)
• Cost-of-illness onderzoek

ZonMw Doelmatigheidsonderzoek
Vanuit de afdeling KEMTA vindt de coördinatie van de lokale procedure rondom de ZonMw subsidieprogramma's Doelmatigheid en Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) plaats. Voor beide subsidieprogramma's wordt een tot tweemaal per jaar een oproep gedaan om projectvoorstellen in te dienen. Onderzoek dat gefinancierd wordt vanuit het programma Doelmatigheid maar ook vanuit GGG biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat (in kwaliteit van leven) geeft tegen welke kosten. Zeker voor de klinische praktijk bieden beide programma's interessante mogelijkheden om subsidie te verwerven. Zie ook: http://www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/doelmatigheid/thema-detail/

De lokale procedure is erop gericht om onderzoekers zowel inhoudelijk als procedureel van advies te voorzien. Zo worden onderzoekers in contact gebracht met experts op het terrein van HTA, epidemiologie, methodologie & statistiek waardoor ze tijdig inhoudelijk ondersteund worden bij het schrijven van een projectidee. Bovendien worden alle onderzoeksvoorstellen door de Wetenschapscommissie Maastricht UMC+ van advies voorzien om de slagingskans op een succesvolle aanvraag te verhogen.
Voor meer informatie over de lokale procedure kunt u contact opnemen met: dr. B. Essers, e-mail: brigitte.essers@mumc.nl; tel:043-3877430

Wat vindt u van deze pagina?