KEMTA

Werkwijze

De afdeling KEMTA kan betrokken zijn bij verschillende fasen van het wetenschappelijk onderzoek, d.w.z. opzet, uitvoering, analyse en rapportage.

Unieke expertise en ruime ervaring
KEMTA biedt unieke expertise en ruime ervaring op het gebied van klinisch epidemiologisch en health-technology assessment methodologie. Deze worden ingezet bij onderzoek in samenwerking met individuele onderzoekers en organisatorische eenheden binnen en gelieerd aan het Maastricht UMC+. Om de wetenschappelijke kennis en vaardigheden van de eigen medewerkers op peil te houden voert KEMTA ook eigenstandig methodologisch onderzoek uit. Daarnaast vindt onderzoek voor derden plaats. Deze aanpak leidt tot een dynamisch evenwicht tussen participerend én eigenstandig werken aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een betere gezondheidszorg. Een sterke punt is de synergie tussen klinisch epidemiologische en health-technology assessment expertise binnen één afdeling. De lokalisatie dichtbij de kliniek zorgt voor goede, laagdrempelige kontakten met de klinische afdelingen.

De afdeling KEMTA werkt op verschillende niveaus samen met andere klinische afdelingen en/of vakgroepen:
• De afdeling KEMTA geeft bijvoorbeeld ad hoc consultaties bij specifieke vragen. Dat kan een vraag zijn over een statistische analyse, of een vraag over het verkrijgen of analyseren van kostengegevens;
• De afdeling KEMTA wordt veelvuldig door onderzoekers benaderd die in de analyse fase van de studie zijn. De afdeling KEMTA ondersteunt de betreffende onderzoeker dan bij de statistische analyse of de berekening van bijvoorbeeld de kosten en kwaliteit van leven;
• De langdurende begeleiding "op afstand" komt veel voor. Hierbij is er een structurele samenwerking tussen de afdeling KEMTA en een andere afdeling, maar de onderzoeker die wordt begeleid heeft een aanstelling bij een andere afdeling. Het kan dan begeleiding bij de uitvoering van een onderzoek betreffen of inhoudelijke begeleiding bij een publicatie of promotie;
• De meest intensieve vorm van samenwerking is die waarbij de afdeling KEMTA vanaf de opzet van het projectvoorstel tot en met de uitvoering van het onderzoek, rapportage en publicaties bij het onderzoek betrokken is. Indien een kosten-effectiviteitsanalyse onderdeel uitmaakt van de studie, komt het veelvuldig voor dat één van de onderzoekers, of de hoofdonderzoeker wordt aangesteld bij de afdeling KEMTA;
• Ook initieert de afdeling KEMTA zelfstandig projecten, waarbij in de meeste gevallen sprake is van samenwerking met andere klinische afdelingen en/of vakgroepen.

 

Wat vindt u van deze pagina?