Oncocare Project

De zorg voor patiënten met kanker wordt een steeds grotere uitdaging voor onze samenleving. Ondanks de doorslaggevende vorderingen op het gebied van preventie en behandeling, neemt het aantal nieuwe ziektes en zieken toe als gevolg van demografische veranderingen. Bovendien creëert de snelle vooruitgang in het onderzoek voortdurend nieuwe specialisatiegebieden. De patiënt kan dus alleen de best mogelijke zorg worden geboden als de kankercentra samenwerken of kennis en ervaring uitwisselen.

Partners

Naast het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC +) en Maastricht University, de Belgische en Duitse ziekenhuizen Liège Cancer Institute (CHU), RWTH Aachen Universitair Ziekenhuis, en Jessa Ziekenhuis Hasselt (Jessa) evenals de Universiteit van Luik (ULg ), RWTH Aachen University en de organisatie Bridge2Health (b2h) uit Luik. Het Liège Cancer Institute leidt het project.

Doelstellingen

Het doel van het OncoCare-project is om de zorg voor kankerpatiënten in de Euregio Maas-Rijn te optimaliseren. De grensoverschrijdende samenwerking in de drielandenhoek is bedoeld om de toegang van kankerpatiënten tot innovatieve therapieconcepten en gepersonaliseerde kankergeneeskunde te verbeteren. Dit doel wordt bereikt door middel van verschillende maatregelen met een focus op patiëntgerichte geneeskunde, kwaliteit van zorg en de overdracht van innovaties naar de kliniek.

Patiëntgerichte geneeskunde

Het teleconsultatie-systeem wordt uitgebreid om de uitwisseling van medische expertise tussen de ziekenhuizen te bevorderen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om expertise van de verschillende locaties uit te wisselen om tot optimale therapieconcepten te komen. Een ander aandachtspunt is de introductie van een smartphone-app die door de patiënt kan worden bediend om de kwaliteit van leven vast te leggen. De moderne geneeskunde streeft niet alleen naar verbetering van de levensverwachting, maar ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. Ook de maatregel “ziekenhuiszorg thuis”, die bedoeld is om oncologische zorg te brengen in de thuisomgeving van de patiënt, draagt ​​hieraan bij. Vooral oudere patiënten en patiënten op het platteland hebben baat bij deze maatregel.

Kwaliteit van zorg

De kankerregistraties van de ziekenhuizen werken nauwer samen. Zo worden er vergelijkende analyses uitgevoerd tussen de Euregionale ziekenhuizen als onderdeel van kwaliteitszorg.

Ook wordt door de ziekenhuizen van Aken en Luik samengewerkt op het gebied van de Europese JACIE-accreditatie op het gebied van bloedstamceltransplantaties Daarnaast wordt software ontwikkeld om alle processen rond bloedstamceltransplantaties te kunnen afhandelen.

Overdracht van innovaties naar de kliniek

Een van de doelstellingen is de implementatie van gepersonaliseerde en innovatieve kankergeneeskunde in de Euregio. Dit omvat het gezamenlijk opzetten van evidence-based behandeltrajecten, inclusief innovatieve diagnostische en therapeutische opties. De deelnemende ziekenhuizen stellen de behandeltrajecten waarin zij de meeste expertise hebben ter beschikking van de partners en andere ziekenhuizen in de regio. Bovendien wordt er een database gecreëerd voor de uitwisseling en vergelijking van bestaande klinische studieactiviteiten tussen de ziekenhuizen, rekening houdend met zeldzame tumorziekten of zeldzame subtypes van veel voorkomende tumorziekten.

Wat zijn Interreg projecten?

Interreg maakt deel uit van het structuur- en investeringsbeleid van de Europese Unie. Al meer dan 20 jaar ondersteunt het (financieel) grensoverschrijdende samenwerking tussen regio's en steden die het dagelijkse leven beïnvloeden, bijvoorbeeld in het verkeer, de arbeidsmarkt en de milieubescherming.

Aanvullende informatie kunt u vinden op de websites van Oncocare (https://www.oncocare.eu/) en Interreg (https://www.interregemr.eu/projecten/oncocare-nl)

interreg
oncocare deelnemers
Sluit de enquête