Safety checklist

Op verschillende momenten tijdens uw opname zullen de artsen en verpleegkundigen aan de hand van een vragenlijst u verschillende vragen stellen. Deze vragen zijn nodig om te controleren of alle medische informatie over u beschikbaar is. Dit zijn vaak terugkerende vragen (b.v. naar uw naam, geboortedatum en welke operatie men gaat doen. De vragen kunnen de indruk wekken dat we het niet zeker weten. De herhaling is echter bedoeld om het juist zeker te weten en ervoor te zorgen dat we u goed kunnen behandelen en verzorgen. Deze lijst wordt door vele ziekenhuizen wereldwijd gehanteerd. Check en dubbelcheck verkleint de kans op fouten.

Wat vindt u van deze pagina?