Dr. A.H.M.M. Arits

Dermatoloog

Korte beschrijving

Dr. Arits is staflid bij de afdeling dermatologie.

In 2007 ronde ik de opleiding geneeskunde af aan de Universiteit Maastricht. De opleiding tot dermatoloog heb ik gevolgd in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+). Ik promoveerde in januari 2013; titel van mijn proefschrift: ‘Superficial basal cell carcinoma in the spotlight’. Ik studeerde af als dermatoloog in oktober 2014. Ik ben drie dagen per week werkzaam in het Catharinaziekenhuis. Naast de algemene dermatologie gaat mijn aandacht vooral naar de dermatochirurgie (waaronder Mohs micrografische chirurgie), oncologie en lasertherapie. We hebben een nauwe samenwerkingen met de afdeling dermatologie in het MUMC+. Dit zorgt ervoor dat we korte lijnen hebben om casus te overleggen, patiënten te verwijzen maar ook klinische trials (onderzoeken) te kunnen opzetten. De meeste trials kaderen in doelmatigheidsonderzoek naar kostenbesparende behandelingen binnen de dermatologische oncologie. Samen met de andere dermatologen leid ik jonge collega’s op tot dermatoloog en Mohs chirurg en probeer ik ze enthousiast te maken voor ons vak.

Aandachtsgebieden

 • Dermatochirurgie (onder andere Mohs micrografische chirurgie)
 • Dermato-oncologie
 • Lasertherapie

Contact

Telefoonnummer : 043-3877295
E-mail: secr.dermatologie@mumc.nl

Opleidingen

 • Promotie-onderzoek gestart in 2008 en afgerond in 2013
 • Specialisatie tot dermatolo-venereoloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (2009 – 2014)
 • Opleiding Mohs micrografische chirurgie, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (2009 – 2013)
 • Proefschrift januari 2013, Maastricht, Superficial Basal cell carcinoma in the spotlight

Deelnames, projecten en nevenfuncties

 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
 • European Academy of Dermatology and Venereology
 • European Society for Micrografic Surgery (ESMS)

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht

Sluit de enquête