Specialisten

Mw. M.E.P.M. van Baal-Smeets

Logopedist

Korte omschrijving

Diagnostiek en behandeling bij kinderen polikliniek

Aandachtsgebieden

  • Complexe spraak- / taalproblemen bij kinderen
  • Spraakproblemen bij kinderen met schisis
  • Stotteren, zowel  volwassenen als kinderen, diagnostiek en behandeling

Neemt deel aan de multidisciplinaire teams: Schisisteam, Downpoli en Academisch team spraak/taal+.

Contact

T 043-3877141 E m.van.baal@mumc.nl 
aanwezigheid ma/di/wo