Prof. Dr. E.A.M. Beckers

Internist-hematoloog/transfusiespecialist, hoofd afdeling Hematologie

Aandachtsgebieden

  • Hematologie in de volle breedte
  • Benigne hematologie, bloedingsneiging, transfusiegeneeskunde
  • Consulent voor laboratorium Hemostase en Transfusie
  • Hemofiliebehandelaar Hemofilie Behandelcentrum Nijmegen-Eindhoven-Maastricht

 

 

 

BIG-register

19019836401

Contact

Over

  • Geneeskunde (UM Maastricht)
  • Promotie onderzoek (UvA Amsterdam)
  • Opleiding Interne geneeskunde (VUMC Amsterdam) 
  • Aandachtsgebied transfusiegeneeskunde (Erasmus MC/Sanquin Bloedbank Rotterdam)
  • Aandachtsgebied hematologie (Hagaziekenhuis Den Haag/Maastricht UMC+)

Promotie

  • Proefschrift: Serological and genomic studies on RhD antigens (UvA)
Sluit de enquête