Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Terug

Prof. dr. H.J.M. Beckers

Staflid, opleider

Korte beschrijving

Prof. dr. H.J.M. Beckers studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Limburg (nu UM) tussen 1982 en 1988. Van februari 1989 tot en met februari 1993 verrichtte ze promotie-onderzoek bij de afdeling Morfologie van het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut in Amsterdam. In december 1993 werd de doctorstitel behaald (proefschrift: 'Ultrastructural studies on the innervation of the anterior eye segment and eye related peripheral ganglia', promotores prof. G.F.J.M. Vrensen en prof. W.P.M.A. Lamers).

Per 1 maart 1993 begon ze met de opleiding tot oogarts in het academisch ziekenhuis Maastricht. Sinds maart 1998 is ze werkzaam als oogarts in het Maastricht UMC+/azM met als aandachtsgebied glaucoom. Enkele aandachtsgebieden van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van glaucoom zijn bevorderen van therapietrouw, glaucoom bij blaasmusici en veiligheid van glaucoomchirurgie.

Sinds 2009 is ze secretaris van de Nederlandse Glaucoom Groep. Daarnaast is ze coördinator van het oogheelkundig onderwijs aan de Universiteit Maastricht. In 2012 werd ze benoemd tot Universitair Hoofddocent op het gebied van medisch onderwijs. Tussen 2016 en 2018 was ze voorzitter van de masterbeoordelingscommissie van de opleiding Geneeskunde in Maastricht. In 2013 werd prof. dr. Beckers benoemd tot plaatsvervangend opleider, en per 1 januari 2019 tot opleider van de afdeling Oogheelkunde, en daarmee eindverantwoordelijk voor de opleiding van de oogartsen.

Aandachtsgebieden

Glaucoom

Contact

Zie contactgegevens

Sluit de enquête