Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.
Prof. dr. H. J. M. Beckers

Terug

Prof. dr. H.J.M. Beckers

Hoofd Glaucoom Kliniek & Opleider

Korte beschrijving

Prof. dr. H.J.M. Beckers is hoofd van de Glaucoom Kliniek van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde, en opleider.
Zij behaalde haar artsexamen in 1988 aan de Rijksuniversiteit Limburg (nu UM). Van februari 1989 tot en met februari 1993 verrichtte ze promotieonderzoek bij de afdeling Morfologie van het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut in Amsterdam. In december 1993 werd de doctorstitel behaald (proefschrift: 'Ultrastructural studies on the innervation of the anterior eye segment and eye related peripheral ganglia'). Per 1 maart 1993 begon ze met de opleiding tot oogarts in het academisch ziekenhuis Maastricht. Sinds maart 1998 is ze werkzaam als oogarts in het huidige Maastricht UMC+ met als aandachtsgebied glaucoom. Vanaf 2009 is ze secretaris van de Nederlandse Glaucoom Groep, een werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) voor oogartsen met speciale interesse in glaucoom. Daarnaast is ze lid van diverse nationale en internationale organisaties waaronder het Concilium Ophthalmologicum, het Algemeen Bestuur van de Werkgroep Wetenschap van het NOG, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), de Nederlandse Intraoculaire Implant Club, de European Board of Ophthalmology, de European Society of Cataract & Refractive Surgeons, de European Glaucoma Society en de American Academy of Ophthalmology.
Prof. Beckers is tevens coördinator van het oogheelkundig onderwijs aan de Universiteit Maastricht. In 2012 werd ze benoemd tot Universitair Hoofddocent op het gebied van medisch onderwijs. Tussen 2016 en 2018 was ze voorzitter van de masterbeoordelingscommissie van de opleiding Geneeskunde in Maastricht. Van 2013 tot 2019 was ze plaatsvervangend opleider, en per 1 januari 2019 werd ze aangesteld als opleider van de afdeling Oogheelkunde.
Per 1 november 2019 werd prof. Beckers benoemd tot bijzonder Hoogleraar in het vakgebied 'Oogheelkunde, in het bijzonder Glaucoom' aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Speerpunt van haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van glaucoom is veiligheid van glaucoomchirurgie. Andere aandachtsgebieden van het wetenschappelijk onderzoek zijn o.a. progressie van glaucoom, diagnostiek en behandeling van glaucoom, en kosteneffectiviteitsstudies.

Aandachtsgebieden

Glaucoom

Contact

Zie contactgegevens

Sluit de enquête