pasfoto

Specialisten

Prof.dr. N.D. Bouvy

Chirurg

Aandachtsgebieden

  • Laparoscopische chirurgie
  • Hoofd-hals chirurgie  
  • Endocriene chirurgie  

Contact

Secretariaat, Ann Goijens: T. +31(0)43 387 54 92

Polikliniek Chirurgie: T. +31(0)43 387 49 00

Verpleegafdeling A2: T. +31(0)43 387 42 10 of T. +31(0)387 62 10

Verpleegafdeling B4: T. +31(0)43 387 44 20 of +31(0)43 387 64 20

Curriculum Vitae

Professor Dr. Nicole D. Bouvy werkt als chirurg in het MUMC. In 1993 behaalde zij cum laude haar artsexamen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vanaf die tijd liep zij altijd vooraan bij nieuwe ontwikkelingen binnen de chirurgie en heeft zij zowel de laparoscopische als de robot chirurgie geïntroduceerd in Nederland. In 1997 promoveerde zij eveneens cum laude op een proefschrift getiteld de metabole en oncologische consequenties van laparoscopische chirurgie.  Door minimaal invasief te opereren, met zo klein mogelijke sneetjes kan de patiënt zo snel mogelijk herstellen, met minder pijn en minder wond problemen. Professor Dr Nicole D. Bouvy vindt het heel belangrijk dat patiënten zich realiseren dat iedere operatie ook complicaties kent en dat er dus heel goed samen met de patiënt moet worden besloten wat de wensen en verwachtingen van de patiënt ten aanzien van een eventuele ingreep zijn.  Ze is gespecialiseerd in operaties aan de schildklier en bijschildklier en allerlei buikoperaties zoals maagoperaties, galblaas operaties, operaties voor breuken, losmaken van verklevingen, milt en bijnier operaties.
Haar onderzoek is erop gericht om de kans op complicaties van de chirurgie zo klein mogelijk te maken. Zo heeft ze meegeholpen aan de ontwikkeling van allerlei strategieën om de kans op littekenbreuken, verklevingen, naadlekkage en wondinfectie zo klein mogelijk te maken. Met haar onderzoek geeft ze regelmatig lezingen op nationale en internationale podia. Inmiddels heeft ze al meer dan 200 internationale publicaties over deze onderwerpen geschreven. Ze begeleidt met veel plezier jonge onderzoekers en medisch studenten en is door hen in 2015 uitgeroepen tot clinicus van het jaar.

Social media

Publicaties