Dr. J. Boyne

verpleegkundig specialist/onderzoeker

Aandachtsgebieden

  • Hartfalen

Contact

Telefoon: 043-3872727
Polikliniek Hart+Vaat Centrum

Over

Dr. Boyne is opgeleid als verpleegkundig specialist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij is leidinggevende van het verpleegkundig hartfalenteam, en intensief betrokken bij de (regionale) hartfalenzorg. In 2103 promoveerde zij aan de Universiteit van Maastricht op “De effecten van telebegeleiding bij mensen met hartfalen’.

Op dit ogenblik is zij betrokken bij diverse onderzoeken en projecten waaronder ketenzorg bij hartfalen met speciale aandacht voor de ontwikkeling van een instrument voor ‘doorverwijzing’ op basis van eenduidige criteria.  Andere onderzoeken waarbij ze betrokken is, zijn: organisatie van de hartfalenzorg in diverse landen, nieuwe vormen van telebegeleiding, specifieke behoeften van patiënt en mantelzorger, behoeften van patiënt en mantelzorger tijdens de palliatieve fase, en een internationale studie naar de effecten van het gebruik van een WII-apparaat. In het kader van genoemde projecten begeleidt zij diverse promovendi.

Sluit de enquête