Dr. J. Buijsen

Radiotherapeut-oncoloog

Aandachtsgebieden

Maag, darmkanker en borstkanker

Contact

Telefoonnummer MAASTRO Clinic: 088-4455666

Email: info@maastro.nl

Over

Na mijn opleiding geneeskunde aan Universiteit Maastricht ben ik bij MAASTRO Clinic in Maastricht opgeleid tot radiotherapeut-oncoloog. Sinds 2006 werk ik als radiotherapeut-oncoloog bij MAASTRO Clinic en heb ik me verder gespecialiseerd in de behandeling van tumoren van het maag-darmkanaal en borstkanker. Ook de palliatieve behandeling (bestrijden van klachten) met radiotherapie heeft mijn speciale interesse. Naast mijn werkzaamheden in Maastricht houd ik nauw contact met de overige ziekenhuizen in onze regio, onder andere door deel te nemen  aan de verschillende oncologiebesprekingen, waarin de tumorsoorten uit mijn aandachtsgebieden aan de orde komen.

Ik heb voor dit vak gekozen, omdat ik het een uitdaging vind mensen te helpen die geconfronteerd worden met een levensbedreigende aandoening. Ik probeer daarbij vertrouwen te wekken en wil patiënten graag begeleiden in het maken van de meest optimale keuze in hun behandeling.

Ik heb mij in de afgelopen jaren niet alleen bezig gehouden met patiëntenzorg, maar ook met het doen wetenschappelijk promotieonderzoek op het gebied van endeldarmkanker. Ik ben tevens coördinator van diverse klinische onderzoeken op het gebied van onder andere slokdarmkanker en alvleesklierkanker waaraan MAASTRO deelneemt. Ook het opleiden van nieuwe collega’s vind ik een uitdaging. Ik heb me de afgelopen jaren bezig gehouden met het opzetten van een opleiding tot physician assistant binnen onze afdeling en ik geef geregeld onderwijs aan medisch studenten en aan deelnemers aan cursussen stralingsveiligheid. Ik heb zitting in onder andere de regionale werkgroep voor gastro-intestinale (maag-darm) tumoren en het landelijk platform voor bestraling van levertumoren.

 

Sluit de enquête