Drs. Patrick L. van de Camp

Vitreo-retinale chirurgie, Cataract chirurgie, Medische retina

Korte beschrijving

Patrick van de Camp studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2012 behaalde hij daar het artsexamen. Na een jaar gewerkt te hebben op de spoedeisende hulp en intensive care van een lokaal ziekenhuis, startte hij met de specialisatie oogheelkunde te Maastricht welke per april 2018 werd voltooid. Hierna doorliep hij een fellowship in vitreo-retinale chirurgie, eveneens in Maastricht. Heden is hij zowel werkzaam in het Maastricht UMC+ als in het Elkerliek ziekenhuis Helmond met als aandachtsgebied retina, vitreo-retinale chirurgie en cataractchirurgie. Hij is lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de werkgroep Vitreoretinale chirurgie, en het European Board of Ophthalmology (EBO).

Aandachtsgebieden

Vitreo-retinale chirurgie

Cataract chirurgie

Medische retina

 

Contact

Zie contactgegevens

Sluit de enquête