Specialisten

Dhr. J. Claassens

Hoofd

Korte omschrijving

Ons team bestaat uit 10 medisch maatschappelijk werkers, een afdelingshoofd en twee secretaresses. De medisch maatschappelijk werkers hebben allen de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (tegenwoordig de opleiding bachelor Social Work) afgerond. Daarnaast nemen zij regelmatig deel aan cursussen / symposia en is er aandacht voor deskundigheidsbevordering. De medisch maatschappelijk werkers hebben hun eigen aandachtsgebieden, daarnaast zijn zij tevens op verzoek werkzaam voor overige specialismen.

Aandachtsgebieden

Afdelingshoofd

Contact

Seretariaat Medisch Maatschappelijk Werk:
T 043-387 51 18
E secretariaat.medischmaatschappelijkwerk@mumc.nl