Specialisten

Mw. S. Custers-Jager

Reuma-verpleegkundige

Aandachtsgebieden

  • Themapoli’s Reumatologie

Contact

Polikliniek

Opleidingen

1986-1990: Inservice- opleiding  A-verpleegkundige
2015-2016: Opleiding tot reumaverpleegkundige te Utrecht