Specialisten

Dr. Ir. W.R.M. Dassen, MHPE

klinisch fysicus

Aandachtsgebieden

  • Coördinatie cardiologisch onderwijs aan studenten geneeskunde
  • Ontwikkeling postacademisch onderwijs

Contact

Telefoon: 043-3877096

Curriculum Vitae

Dr. Dassen studeerde Technische Informatica aan de Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule in Aken, promoveerde in 1983 op een proefschrift over Computermodellen van ritmestoornissen en behaalde in 2007 een Master in het ontwikkelen van medisch onderwijs (MHPE). Binnen het MUMC is hij als Universitair Hoofddocent verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderwijs op cardiologisch gebied voor studenten geneeskunde. Hij is vicevoorzitter van het managementteam cardiologie en voorzitter van de faculteitsraad van de  FHML. Momenteel is hij betrokken bij de ontwikkeling van top-specialistisch onderwijs in samenwerking met de European Society of Cardiology. Verder is hij beschikbaar als consulent voor statistische en methodologische aspecten van klinisch cardiologisch onderzoek.

 

 

Publicaties