Specialisten

Prof.dr. C.H.C Dejong

Hoogleraar Hepato Pancreato Biliaire Chirurgie

Aandachtsgebieden

  • Lever /galwegchirurgie
  • Pancreaschirurgie  

Contact

Secretariaat: 043-3875492

Curriculum Vitae

Prof. Dejong studeerde Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde daar zijn diploma als arts in 1987. Na zijn opleiding geneeskunde werkte hij als assistent chirurgie niet in opleiding in het academisch ziekenhuis Maastricht om vervolgens een promotietraject te doorlopen. In 1993 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht bij prof.dr. P.B. Soeters op het proefschrift ‘Ammonia and glutamine metabolism during liver failure'.

Tussen 1992 en 1997 werd hij opgeleid tot chirurg in het academisch ziekenhuis Maastricht (prof.dr. G. Kootstra) en in het toenmalige de Weverziekenhuis in Heerlen (dr. P. Brink).
Na het afronden van de opleiding Heelkunde (in 1997) werkte hij kort als Fellow Traumatologie in het academisch ziekenhuis Maastricht. 
Daarna werkte hij tussen 1998 en 2000 als staflid in het Royal Infirmary of Edinburgh, Schotland, waar hij specialiseerde in de lever- en pancreaschirurgie (prof.dr. O.J. Garden). 

Sinds 2000 is hij werkzaam als staflid in het Maastricht University Medical Centre met als aandachtsgebied de HepatoPancreatoBiliaire Chirurgie.
In 2001 verwierf hij een Clinical Fellowship van ZonMW, hetgeen hem in staat stelde zijn eigen researchlijn verder te ontwikkelen. Daarnaast was hij mede-oprichter in 2001 van de Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society (www.erassociety.org) en implementeerde hij met een multidisciplinair team het ERAS concept in 33 ziekenhuizen in Nederland.
Sinds 2008 is hij Hoogleraar HepatoPancreatoBiliaire Chirurgie aan de Universiteit Maastricht.
In 2014 werd hij tot Fellow ad Hominem benoemd door het Royal College of Surgeons of Edinburgh, Schotland.
Prof. Dejong is hoofd van de Sectie Gastrointestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie van de vakgroep Chirurgie van het MUMC+.

Opleidingen

  • Promotietraject 1988-1992 resulterend in promotie in 1993 ‘Ammonia and glutamine metabolism during liver failure’ (promotor prof.dr. P.B. Soeters)
  • Chirurgie opleiding 1992-1997 in regio zuid Maastricht/Heerlen
  • Training in lever en pancreaschirurgie 1998-2000, Royal Infirmary of Edinburgh, Schotland olv Prof O.J. Garden
  • 2000-heden chirurg MUMC+

Deelnames, projecten en nevenfuncties

  • Editor British Journal of Surgery
  • Secretaris van de European-African HepatoPancreatoBiliary Association

Publicaties