Specialisten

Anne-Marie Dingemans

Longarts

Korte omschrijving

Prof. dr. Dingemans is sinds 2004 werkzaam als longarts in het MUMC+. Haar aandachtsgebied is longkanker. Naast de patiëntenzorg coördineert ze de klinische longkanker trials in het MUMC+. Ze is lid van de oncologiecommissie en neemt als consulent deel aan meerdere MDO’s in andere ziekenhuizen. Tevens is ze betrokken bij de ontwikkeling van Nederlandse richtlijnen (niet-kleincellig longcarcinoom, kleincellig longcarcinoom, hersenmetastasen). Prof. Dingemans is secretaris van de stichting NVALT studies van de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en lid van de werkgroep oncologie van de NVALT. Tevens is ze bestuurslid van the Netherlands Respiratory Society, deze vereniging heeft tot doel het longziekten onderzoek in Nederland te bevorderen. Dr. Dingemans is actief binnen de European Society of Medical Oncology (ESMO) als “faculty member chest tumors”, de European Thoracic Oncology Platform (ETOP) en ze is lid van “the thoracic oncology HERMES task force” van de European Respiratory Society (ERS) Hermes group. Tot slot is ze lid van de American Association of Cancer Research (AACR), American Society of clinical Oncology (ASCO) en International Association of Study of Lung Cancer (IASLC).

Aandachtsgebieden

Longoncologie

Contact

T 043 3875047

Curriculum Vitae

Prof. Dingemans (1968, Tilburg) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Na haar afstuderen in 1994 heeft ze promotieonderzoek gedaan in het VUmc in Amsterdam onder supervisie van prof Postmus en prof Giaccone. Het onderzoek was gericht op resistentie mechanismen voor chemotherapie bij longkanker, dit leidde tot een promotie in 2000. Het proefschrift werd bekroond met de Vera Bonte prijs. Tevens ontving ze tijdens haar promotie een Young Investigators award van de ASCO. Van 1998-2004 werd ze opgeleid tot longarts in achtereenvolgens het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, VUmc in Amsterdam en de laatste jaren in het LUMC in Leiden. Sinds 2004 is ze als longarts in het MUMC+ aangesteld. Sinds 2011 is ze associate professor en sinds 2016 bijzonder hoogleraar Longziekten, in het bijzonder de thoracale oncologie.

Naast klinische en bestuurlijke functies is prof. Dingemans nauw betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek van MUMC+  en multicenter klinische trials, hetgeen tot nu toe heeft geresulteerd in meer dan 125 (co)-auteurschappen bij wetenschappelijke publicaties en boekhoofdstukken. Ze is principal investigator van meerdere klinische trials. Prof. Dingemans treedt regelmatig op als spreker op nationale en internationale symposia en congressen en is betrokken bij het onderwijs van de Universiteit Maastricht, het onderwijs aan longartsen in opleiding en organiseert jaarlijks de Wengen op de Wadden cursus (longkanker-nascholing voor longartsen).