D.J.H. Dinjens

Gespecialiseerd verpleegkundige - casemanager kinderchirurgie

Aandachtsgebieden

  • Patiënten met darmproblematiek (anorectale malformatie, darmspoelen, obstipatie en incontinentie)
  • Patiënten  met voedingsproblematiek (gastrostomiekatheter en voedingsbutton)
  • Waarborgen van continuïteit van de zorg voor kinder-chirurgische patiënten

Contact

Patiënten:

Verwijzers en overige:

Over

Na haar opleiding tot HBO-verpleegkundige  en vervolgstudie Verzorging en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam, is Dianne Dinjens in juni 2002 gaan werken op de afdeling Neonatologie binnen het Maastricht UMC+. Zij volgde de opleiding tot ICN-verpleegkundige om optimaal te kunnen functioneren op deze afdeling.  Sinds 2017 is Dianne Dinjens werkzaam als casemanager binnen de kinderchirurgie. 

Binnen de kinder-chirurgische behandeling staat voor haar steeds de patiënt centraal. Daarom vindt zij het belangrijk om goede voorlichting te geven aan de patiënt en/of diens ouders/verzorgers. Ook hecht zij veel waarde aan de zelfredzaamheid van de patiënt. Indien nodig schakelt ze andere specialismen en paramedici in om het proces van voorbereiding op de ingreep, eventuele aanvullende onderzoeken en behandeling soepel te laten verlopen.  Daarnaast vindt D. Dinjens het belangrijk om bijvoorbeeld thuiszorg voor kinderen, school of gemeente te informeren  ter ondersteuning van  het voor- en natraject van de patiënt. Een ander belangrijk onderdeel van de functie is het opvolgen van de patiënten na de behandeling en de overdracht van kinderchirurgie naar volwassenen chirurgie. Dit proces dient zo optimaal mogelijk te worden begeleid. 

Sluit de enquête