Specialisten

Mw. Lidy Dummer

Ergotherapeut

Korte omschrijving

Werkgebied: kliniek, polikliniek en Intern Reintegratiebureau (InReb) .

Aandachtsgebieden

• Neurologische aandoeningen
• Trauma patiënten
• Longfalen/COPD
• Arbeidsreintegratie

Contact

Informatie volgt.