Drs. N. van Eldik

Kinderarts

Korte beschrijving

Fellow sociale pediatrie

Aandachtsgebieden

  • Sociale Pediatrie
  • Integrale vroeghulp
  • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

Contact

Telefoon: 043  387 61 95

Over

Nadat ik mijn opleiding tot kinderarts in Maastricht heb afgerond heb ik een tijdje voor de algemene kindergeneeskunde gewerkt. Ik kan mij geen leuker vak voorstellen dan de kindergeneeskunde. Inmiddels ben ik gestart met een opleiding (fellowship) sociale pediatrie. Als kinderarts fellow sociale pediatrie werk ik niet alleen in het MUMC+ maar ook bij Adelante kinderrevalidatie en de Mutsaersstichting. Ik probeer de lijntjes met het academisch ziekenhuis kort te houden, zodat een goede samenwerking tot stand kan komen.

Vanuit het MUMC+ participeer ik in het team integrale vroeghulp, de poli's infant mental health en de teams risicozwangeren en kindermishandeling/huiselijk geweld. Daarnaast heb ik natuurlijk mijn eigen poli sociale pediatrie. Ik ben er van overtuigd dat de toekomst van de zorg aan het veranderen is en denk daar graag over mee. Ik denk dat de patiënt een onderdeel van het team is en dat we de zorg daarop in moeten richten. Dat start met luisteren, het geven van heldere, goede uitleg en uiteindelijk samen zoeken naar de beste vervolgstappen.

Opleidingen

November 2016 - heden. Fellowship sociale pediatrie.
Juni 2011 - augustus 2016. Maastricht UMC+ en Zuyderland Heerlen. Opleiding tot kinderarts.
September 2002 – oktober 2008. Universiteit Maastricht, Geneeskunde.
September 2000 – augustus 2002. Universiteit Maastricht, Gezondheidswetenschappen.

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.
Werkgroep Innovatie, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Sluit de enquête