Dr. C. Ghossein-Doha

cardioloog in opleiding

Aandachtsgebieden

  • Vrouw specifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten
  • Hypertensie zwangerschapscomplicaties
  • Cardiovasculaire screening en preventie

Contact

Telefoon: 043-3872727
Polikliniek Hart+Vaat Centrum

Over

Dr Chahinda Ghossein-Doha (geboren in 1985) is afgestudeerd in de geneeskunde aan de Universiteit Maastricht in 2010. Tijdens de opleiding ontdekte zij haar passie voor de invloed van de zwangerschap als vrouw specifieke stress test voor  hart en vaten. Onder leiding van Prof. Marc Spaanderman (Afdeling Obstetrie en Gynaecologie, Maastricht) promoveerde zij in 2015 op het onderwerp “Cardiale aanpassingen tijdens en na zwangerschapscomplicaties”. Hiervoor ontving zijn 3 prestigieuze persoonlijke beurzen van NWO en de universiteit van Maastricht. Momenteel is zij als postdoc betrokken bij de landelijke Queen of Hearts studie, en onderzoekt zij de rol van signaalstoffen en zwangerschaps- karakteristieken op cardiovasculaire risico inschatting. Onlangs ontving zij van de Nederlandse Hartstichting een innovatiebeurs voor de PEARLS studie, om de eigenschappen van de spiraalarteriën in de placenta te onderzoeken in relatie tot het voorspellen van atherosclerose vroeg in het leven van vrouwen. Daarnaast schrijft zij mee aan twee leerboeken en is zij nauw betrokken bij landelijke en Europese programma’s voor maatschappelijke bewustwording van de invloed van zwangerschap(svergiftiging) op de psychische en lichamelijke gezondheid van vrouwen. 

Sluit de enquête