Specialisten

Mw. C. Gorissen-Brouwers

Verpleegkundig specialist

Korte omschrijving

Mw. C. Gorissen-Brouwers is werkzaam als verpleegkundig specialist op de afdeling neurologie van het MUMC+. Binnen de neurologie is zij gespecialiseerd in neuromusculaire aandoeningen.

Aandachtsgebieden

dunnevezelneuropathie, myotone dystrofie type 1 en amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Contact

Telefoonnummer 043-387 65 00 (polikliniek)