Prof. Dr. M.H. Hemmelder

Prof. Dr M.H. Hemmelder

hoofd afd. Nefrologie / internist-nefroloog / Hoofd afdeling Interne Geneeskunde a.i

Aandachtsgebieden

  • Algemene nefrologie en chronische nierschade
  • Hemodialyse en peritoneaal dialyse
  • Niertransplantatie

BIG-register

59036936701

Contact

telefoon: 043-3875007

Over

Prof. dr. Marc Hemmelder is sinds oktober 2020 werkzaam als afdelingshoofd en hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder nefrologie, in het Maastricht UMC+. Hij is actief betrokken bij topreferente patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek; de onderzoekslijnen binnen de leerstoel aan de Universiteit Maastricht betreffen preventie van chronische nierschade en waarde gedreven zorg voor nierpatiënten. Na de opleiding tot internist-nefroloog in het UMCG en een promotie aan de RUG in 1999 heeft hij van 2003 tot 2020 als internist-nefroloog gewerkt in het Medisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast is hij in de periode 2014-2020 uitvoerend bestuurder geweest van Nefrovisie, het landelijk kwaliteitsinstituut voor de nefrologie. In die functie is hij betrokken bij uitvoering van meerdere landelijke nefrologische trials. 

Overige informatie:

  • In Friesland initiator van het project Gezonde nieren (2017-2020) waarbij chronische nierschade bij huisartspraktijken in beeld wordt gebracht en advies wordt gegeven over behandeling en follow-up. Hiervoor is een grant verkregen van de Nierstichting en ZonMW in kader van “de juiste zorg op de juiste plaats”.
  • Lid ERACODA werkgroep (2020-2022): Europese database voor dialyse en niertransplantatie patiënten met COVID-19.
  • PI van RECOVAC registratie en antistof studie 2021-2024. Een landelijke studie naar de lange termijn effectiviteit en veiligheid van SARS-CoV-2 vaccinatie bij patiënten met nierfalen.
  • PI van PROMs project dialyse 2016-2020. Een landelijke implementatie van PROMs voor dialyse patiënten in samenwerking met de nierpatiëntenvereniging Nederland.
  • Voorzitter van de sectie registratie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie en bestuurslid van de Samenwerkende KwaliteitsRegistraties in Nederland. In beide functies wordt verdere ontwikkeling van bestaande kwaliteitsregistraties voor chronische nierschade, dialyse en niertransplantatiezorg nagestreefd.
Sluit de enquête