Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Terug

Dr. A. Hoeben

Medisch oncoloog

Aandachtsgebieden

Behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied, kanker van de schildklier en primaire hersentumoren.

Contact

Curriculum vitae

Na mijn opleiding tot medisch oncoloog aan het Universitair Ziekenhuis in Leuven (België) heb ik enkele jaren onderzoek gedaan bij National Institutes of Health (NIH) in de Verenigde Staten. Sinds 2012 werk ik als medisch oncoloog in het Maastricht UMC+. Ik houd mij vooral bezig met de behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied, kanker van de schildklier en primaire hersentumoren. Ik combineer deze werkzaamheden met mijn werk als consulent palliatieve zorg in het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) van het Maastricht UMC+.

Ik vind het belangrijk om mijn werk in multidisciplinair verband te kunnen uitvoeren, dat wil zeggen samen met andere specialisten (zoals radiotherapeuten en chirurgen). Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat al onze patiënten een ‘behandeling-op-maat’ krijgen. Ik vind het ook erg belangrijk dat de patiënt en diens naasten goed worden voorgelicht over de gestelde diagnose en over de voorgestelde behandeling. Bij dat laatste is het belangrijk de patiënten goed in te lichten over zowel de voor- als de nadelen van de behandeling . Alleen dan is het mogelijk om gezamenlijk en weloverwogen een behandeling-op-maat te kiezen die ook rekening houdt met de psychosociale kant van de patiënt.

Als teamleider van de zorglijn neuro-oncologie van het Maastricht UMC+, ben ik lid van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) en de Brain Tumor Group (EORTC – European Organisatie for Research and Treatment of Cancer). Ik ben ook lid van de Nederlandse Werkgroep van Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) en van de Head and Neck Cancer Group (EORTC). Ik maak deel uit van de PAZORI werkgroep, een werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van landelijke richtlijnen voor palliatieve zorg. Voortbordurend op mijn onderzoeksjaren in de Verenigde Staten doe ik ook met grote interesse wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is nieuwe behandelingen te ontwikkelen en innovatieve diagnostische testen in de kliniek te introduceren.

Sluit de enquête