Prof. dr. Arnoud van 't Hof

Specialisten

prof. dr. A.W.J. Hof, van 't

cardioloog

Aandachtsgebieden

  •  Interventie cardiologie

Contact

Telefoon: 043-3875098/7095/5106

Curriculum Vitae

Studie geneeskunde in Utrecht. Sinds 1998 cardioloog met specialisatie interventie cardiologie. Promoveerde in 1999 op de  dotterbehandeling van het acute myocardinfarct (AMI) en bleef hierna actief in onderzoek met het ontwerpen en organiseren van diverse nationale en internationale studies o.a. op het gebied van de vroege diagnose en behandeling van AMI in de ambulance. Richt zich momenteel steeds meer op het optimaliseren van de gehele behandelketen inclusief de primaire en secundaire preventie (CVRM anderhalve lijn, samenwerking met sportgeneeskunde en hartrevalidatie) en de registratie hiervan.

Maakte in 2017 de overstap van de Zwolse Isala klinieken naar het MUMC om daar de bovengenoemde lijn voort te zetten in samenwerking met het Zuyderland Medisch Centrum en de Universiteit Maastricht (top 3 grootste interventie centra van Nederland).

Was een aantal jaren hoofd van de afdeling Innovatie en Wetenschap (I&W) van de Isala Academie en tot recent voorzitter van de werkgroep AMI (ACS) van de NVVC.  Momenteel voorzitter van het bestuur van de NCDR (binnenkort te fuseren met Meetbaar Beter en BHN tot de Nederlandse Hartregistratie (NHR)) en lid van diverse Editorial Boards van internationale cardiologische tijdschriften.

Publicaties