Dr. C. Horlings

Neuroloog

Korte beschrijving

Dr. C. Horlings is werkzaam als neuroloog op de afdeling Neurologie van het MUMC+. Binnen de neurologie is zij gespecialiseerd in neuromusculaire aandoeningen ook wel spier- en zenuwziekten genoemd. Binnen deze grote groep aandoeningen is er in het MUMC+ specifieke expertise op het gebied van myotone dystrofie en pijnlijke neuropathie/ dunnevezelneuropathie.

Aandachtsgebieden

  • Neuromusculaire aandoeningen
  • Myotone Dystrofie
  • Facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD)
  • Oculofaryngeale spierdystrofie (OPMD)

Contact

043-3876500 (polikliniek neurologie)

Over

Dr. Horlings is opgeleid tot neuroloog in het Radboudumc en deed een deel van de opleiding in de Tirol Kliniken Innsbruck in Oostenrijk. Zij promoveerde in 2010 op evenwicht en balansstoornissen bij patiënten met spierziekten. Daarna deed ze klinisch onderzoek bij patiënten met FSHD, OPMD en myotone dystrofie, met de nadruk op het vinden van relevante klinische uitkomstmaten, het gebruik van spierechografie en spier-MRI en het beschrijven van het natuurlijk beloop van deze spierziekten. Binnen het MUMC+ heeft dr. Horlings naast de algemene (poli)klinische zorg voor patiënten met spier- en zenuwaandoeningen, speciale aandacht voor het optimaliseren van de zorg voor myotone dystrofie patiënten en het uitbreiden van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Daarnaast is ze betrokken bij de opleiding van co-assistenten en artsen in opleiding tot neuroloog.

Sluit de enquête