Dr. N. Kelleners-Smeets

Dermatoloog

Aandachtsgebieden

Huidtumoren

Contact

Over

Ik werk sinds 2006 als dermatoloog in het Maastricht UMC+. Mijn aandachtsgebied binnen de dermatologie is huidkanker, met name de meer gecompliceerde vormen van huidkanker in het hoofd-halsgebied.

Naast de zorg voor patiënten met huidkanker houd ik me bezig met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Mijn eigen promotieonderzoek naar de behandeling van het basaalcelcarcinoom in het gezicht was hiervan het begin. Ik probeer vragen die opkomen tijdens de behandeling van patiënten om te zetten in onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om de behandeling van en de zorg voor patiënten verder te kunnen verbeteren.

Als voorzitter van de regionale IKNLwerkgroep huidtumoren zet ik me samen met collega's in de ziekenhuizen in de regio in om de zorg voor de patiënt met huidkanker op een hoog peil te houden. De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) heeft mij begin 2014 benoemd tot media-woordvoerder op het gebied van huidkanker. Binnen deze vereniging ben ik daarnaast actief lid van werkgroepen op het gebied van huidkanker en Mohs chirurgie. Dit laatste is een speciale techniek om huidkanker chirurgisch te verwijderen. In 2013 ben ik door de Universiteit Maastricht benoemd tot universitair hoofddocent. Naast de zorg voor de patiënt, is ook het begeleiden van studenten tijdens hun basisopleiding en het begeleiden van arts-assistenten in opleiding tot dermatoloog een bezigheid waaruit ik veel voldoening haal.

Sluit de enquête