Specialisten

Dr. I.J.E. Knuts

Psychiater

Aandachtsgebieden

 • Geheugen
 • NAH/ mentale beperking
 • Angststoornissen

Contact

043-387-7-100

Curriculum Vitae

In 2003 studeerde ik af als psychiater aan de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL) te België.
In 2004 heb ik de Postacademische Opleiding Cognitieve Gedragstherapie afgerond (UZA) te België.

Van februari 2004 tot mei 2015 werkte ik als psychiater in Maastricht, Nederland (aanvankelijk PMS Vijverdal en nu Mondriaan Zorggroep).
In de afgelopen jaren was ik daar werkzaam op de klinische afdeling NAH (Niet Aangeboren Hersenaandoeningen), op de polikliniek NAH, de polikliniek ADHD, de polikliniek Autisme (samenwerkingsverband dr Leo Kannerhuis) en de poli Angststoornissen (Academisch Angstcentrum).
Van 15 december 2011 tot januari 2015 was ik tevens manager zorg van de behandelprogramma’s ADHD en  Autisme van de Mondriaan, locaties Maastricht en Heerlen, Nederland.
Naast patiëntenzorg heb ik ook aan wetenschappelijk onderzoek gedaan en dit in het kader van promotie-onderzoek ( ‘Gen- omgevingsinteractie bij de paniekstoornis’).

Momenteel ben ik als psychiater werkzaam in Belgiê (patiënten met een mentale beperking en of NAH)  en Nederland (Geheugenpoli MUMC,  ZZP-er in Virenze/ RIAGG).
Opleidingen

 • Universitair Onderwijs:                     1990-1997
 • Kandidaat Geneeskunde: Limburgs Universitair Centrum, België juni 1991, juni 1992, JUNI 1993.
 • Doctoraat Geneeskunde: Katholieke Universiteit Leuven, België juni 1994, juni  1995, juni 1996, juni 1997.
 • Specialisatie Psychiatrie              1998-2003  Katholieke Universiteit, Leuven Stage coördinator: Professor Dr. J. Peuskens
  Universitair Centrum Sint-Jozef Kortenberg, België.
 • 1997 – 1998: Universitair Ziekenhuis te Pellenberg, Leuven. Co- assistentschap psychiatrie op de afdeling Psycho-Somatische  Revalidatie onder supervisie van Prof. Dr. Van Houdenhove.
 • 1998-1999: A.Z.-V.U.B. (Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Brussel, België), onder supervisie van Prof. Dr. H. D’haenen en Prof. Dr. A.W. Szafran (PAAZ, liaison-psychiatrie, polikliniek, urgentiedienst).
 •  1999-2000: A.Z.-V.U.B. (Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Brussel, België), onder supervisie van Prof. Dr. H. D’haenen en Prof. Dr. A.W. Szafran (PAAZ, liaison-psychiatrie, polikliniek, urgentiedienst).
 • 2000-2001: Assistente Neurologie, St-Jozef Ziekenhuis, Sint-Truiden, België (dienst neurologie, consulten, urgentiedienst).
 •  2001-2002: Academisch Ziekenhuis Maastricht, Nederland, onder supervisie van Prof. Dr. F. Verhey (polikliniek neuro-psychiatrie/ geheugenpoli/ stemming, ( individuele) psychotherapie, diagnostisch observatie-centrum psycho-geriatrie, liaison-psychiatrie.
 •  2002-2003: Medisch Centrum St.-Jozef, Munsterbilzen, België (opnamedienst, behandelafdelingen o.a. verslavingszorg, stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen).

Aanvullende opleidingen

 • Huisartsexamens en -stages 1996-1997.
 • Intramurale medische permanentie: 1997-1998 Regionaal ziekenhuis Sint-Jozef Campus Sint-Trudo Diestersesteenweg 100, 3800 Sint-Truiden, België.
 • Aanvullende opleiding Criminologische Wetenschappen (deel 1) 1997-1998 Katholieke Universiteit Leuven, België.
 • Postacademische Opleiding Cognitieve Gedragstherapie           2001-2004 Universiteit van Antwerpen (UZA), België. 
 • Student International Master in Affective Neuroscience  2007- 2011   Universiteit Maastricht / Universiteit van Firenze (Italië) Thesis nog af te ronden.
 • PhD: Gene-Environment interaction and CO2 27 mei 201 vulnerability in panic disorder Department of Psychiatry and Neuropsychology Maastricht University  Promotor: Prof. Dr. E.J.L. Grie,  Co-Promotor: Dr. K. Schruers.
 • Management voor de ziekenhuisprofessiona14 oktober 2014  -    18 mei 201 Vlerick business school Gent/ Leuven.

 

Werkervaring

 •  1/10/2003 tot 31/01/2004: residente psychiatrie in het A.Z.-V.U.B.(België) en werk-zaam op de PAAZ, polikliniek, urgentiedienst en betrokken bij de supervisie van de assistenten psychiatrie in opleiding.
 • 1/02/2004 tot 28/02/2005: werkzaam in de RIAGG, afdeling ouderenzorg, in Maastricht (Nederland).
 •  1/08/2004 tot december 2004: werkzaam op de afdeling gerontopsychiatrie/ psychogeriatrie in het PMS Vijverdal, Maastricht, Nederland (vervanging van collega in zwangerschapsverlof).
 •  1/03/2005 tot 1/04/2007: werkzaam op de polikliniek ADHD in het PMS Vijverdal, Maastricht, Nederland.
 • 15/04/2006 tot 15/10/2006: werkzaam op de open opname afdeling (met o.a. Stem-mingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Verslavingszorg) in het Medisch Cen-trum St.- Jozef te Munsterbilzen, België.
 • 1/02/2004 tot 1/03/2010: werkzaam op de klinische afdeling NAH in het PMS Vijverdal/ Mondriaan zorggroep, Maastricht, Nederland.
 •  1/02/2004 tot september 2012: werkzaam op de polikliniek NAH in het PMS Vijverdal, Maastricht (sinds maart 2010 behandelprogramma Somatiek en psyche PsyQ Mondriaan Zorggroep, locatie Oranjeplein Maastricht). Wegens reorganisatie werd de polikliniek stop gezet in september 2012.
 • 15/10/2006 tot 1/03/2014 werkzaam in het Academisch Angst Centrum, Mondriaan zorggroep, locatie Maastricht, Nederland (sinds maart 2010 ook onderdeel van PsyQ Mondriaan Zorggroep, locatie Oranjeplein Maastricht) met zowel een klinisch als een onderzoeksmandaat in het kader van promotie-onderzoek.
 • 1 april 2007 tot 1 mei 2015: werkzaam op de polikliniek Autisme, Mondriaan zorggroep, locatie  Maastricht (vanaf eind 2013, een onderdeel van het dr Leo Kannerhuis). Lid van de Raad van Advies, dr Leo Kannerhuis vanaf 2014.
 •  1 mei 2015 tot 2 oktober 2015: werkzaam in het CAD te Hasselt.
 •  1 mei 2015 tot 30 september 2015: werkzaam bij Psyon (psychiatrische expertises) te Eindhoven, Nederland.
 •  1 mei 2016 tot heden: Werkzaam in de RIAGG/ Virenze Maastricht, Nederland (afwisselend poli stemmingstoornissen ,  poli angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, adolescententeam).
 • 1 september tot 30 november 2016: Werkzaam op de poli Ziekenhuispsychiatrie van het MUMC (zwangerschapservaring).
 • 1 juni 2016 tot heden: Werkzaam voor de vzw Stijn (locatie Weyerke, Sint- Gerardus); patienten met een mentale beperking en of NAH.
 • 1 december 2016- heden: Geheugenpoli MUMC.

 

 

Deelnames, projecten en nevenfuncties

 • 1 mei 2016 tot heden: Werkzaam in de RIAGG/ Virenze Maastricht, Nederland (afwisselend poli stemmingstoornissen , poli angststoornissen. persoonlijkheidsstoornissen, adolescententeam).
 • 1 juni 2016 tot heden: Werkzaam voor de vzw Stijn (locaties 't Weyerke, Sint- Gerardus); patienten met een mentale beperking en of NAH evenfuncties.
 • - ‘Paniekstoornis’ Dr. I. Knuts, Dr. C. Baeken, Dr. H. D’haenen. Medi-sfeer, nummer 96 - april 1999
 • De nieuwe antidepressiva’ , Dr. I.Knuts, Dr. H. D’haenen. Medi-sfeer, nummer 113 - maart 2000 .
 •  ‘Complexe psychiatrische symptomatologie als begin van multiple sclerose’. Dr. I. Knuts, Dr. H’ D’haenen. Tijdschrift voor Psychiatrie, Oktober 2003.
 • ‘Cigarette smoking and panic. A critical review of the literature’   Fiammetta Cosci, Inge Knuts, Kenneth Abrams, Eric JL Griez, Koen RJ Schruers; J Clin Psychiatry (2010).
 • ‘Cigarette smoking and 35% CO(2) induced panic in panic disorder patients’. J Affect Disord 124(1-2):215-8.  Knuts IJ, Cosci F, Esquivel G, Goossens L, van Duinen M, Bareman M, Overbeek T, Griez EJ, Schruers KR (2010).
 •  ‘Genetic Genetic moderation of CO2-induced fear by 5-HTTLPR genotype’. Schruers K, Esquivel G, van Duinen M, Wichers M, Kenis G, Colasanti A, Knuts I, Goossens L, Jacobs N, van Rozendaal J, Smeets H, van Os J, Griez E (2011). J Psychopharmacol Jan;25(1):37-42.
 • Effects of acute exercise on CO(2) -induced fear. Esquivel G1, Dandachi A, Knuts I, Goossens L, Griez E, Schruers K. Depress Anxiety. 2012 Feb;29(2):155-8.
 •  ‘35% CO2 sensitivity in social anxiety disorder’. Schutters SI1, Viechtbauer W, Knuts IJ, Griez EJ, Schruers KR. J Psychopharmacol. 2012 Apr;26(4):479-86.
 •  ‘Brainstem response to hypercapnia: A symptom provocation study into the pathophysiology of panic disorder’. Goossens L, Leibold N, Peeters R, Esquivel G, Knuts I, Backes W, Marcelis M, Hofman P, Griez E, Schruers K. J Psychopharmacol. 2014 May;28(5):449-56. doi: 10.1177/0269881114527363. Epub 2014 Mar 19.
 •  ‘Therapygenetics: 5-HTTLPR genotype predicts the response to exposure therapy for agoraphobia’. European Neuropsychopharmacology.  Knuts I, Esquivel G, Kenis G, Overbeek T, Leibold N, Goossens L, Schruers K. Eur Neuropsychopharmacol. 2014 May 20. pii: S0924-977X(14)00145-X. doi: 10.1016/j.euroneuro.2014.05.007.
 •  Intensive behavioral therapy for agoraphobia. Inge JE Knuts, Gabriel Esquivel ,Thea Overbeek, Koen RJ Schruers .Journal of Affective Disorders Volume 174, 15 March 2015, Pages 19–22.