Prof. Dr. M.E. Kooi

Klinisch Fysicus

Aandachtsgebieden

Cardiovasculaire beeldvorming

Contact

T: 043 387 49 11, secretariaat radiologie

Over

Eline Kooi behaalde haar Master in Natuurkunde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam en ze deed daar aansluitend een promotieonderzoek in de moleculaire fysica, inclusief een EC-fellowship van 2 maanden aan het “Institute for Non-Linear Optics (LENS)”, Florence, Italië. Na haar promotie in  1999 begon ze met de opleiding Klinische Fysica bij de afdeling Radiologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum en werd in 2004 gecertificeerd Klinisch Fysicus / staflid bij deze afdeling.

Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich op geavanceerde multimodale cardiovasculaire beeldvorming. Haar groep loopt internationaal voorop bij het ontwikkelen en evalueren van beeldvormende technieken om instabiele plaques in beeld te brengen door middel van multimodale beeldvorming van de vaatwand (PET / MRI, echografie, CT) in verschillende vaatbedden (halsslagader en kransslagaders, aorta). Haar groep toonde als eerste aan dat inflammatie in humane plaques noninvasief in beeld kan worden gebracht.

Ze is een leidend lid van de stuurgroep van een multi-center trial om de klinische waarde van plaque imaging (PARISK) te bepalen en ze coördineert plaque imaging binnen een grote internationale trial (ECST-2). Ze heeft onlangs haar onderzoek naar cardiale MRI uitgebreid. Ze heeft >100 wetenschappelijke publicaties gepubliceerd in internationale peer-reviewed tijdschriften. Ze heeft de begeleiding van 13 promovendi met succes afgerond en momenteel begeleidt ze 8 promovendi. Ze wordt regelmatig uitgenodigd als spreker en / of moderator op toonaangevende internationale conferenties in haar vakgebied. Ze heeft talloze onderzoekssubsidies ontvangen.

Sluit de enquête