Prof. Dr. J.P. Kooman

Prof. Dr. J.P. Kooman

internist-nefroloog

Aandachtsgebieden

  • Algemene Nefrologie en chronische nierschade
  • Hemodialyse en peritoneaal dialyse

BIG-register

29031040101

Contact

Telefoon: 043-3875007

Over

Jeroen Kooman heeft in 1990 zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht afgerond. Na zijn promotie in 1992 is hij opgeleid tot internist in het Maxima Medisch Centrum (destijds St. Joseph ziekenhuis) te Veldhoven en in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Tijdens zijn opleiding is hij ook als gast-onderzoeker werkzaam geweest aan het Karolinska Instituut in Stockholm. Sinds 1998 is hij geregistreerd als internist-nefroloog.

Zijn voornaamste aandachtsgebieden binnen de patiëntenzorg betreffen chronische nierziekten, algemene nefrologie en nierfunctievervangende therapie. Zijn research interesses liggen onder meer op het gebied van herkennen en voorkomen van complicaties van chronische nierschade,en op het voorkomen van acute complicaties bij nierfunctievervangende therapie. Hij begeleidt ook meerdere promovendi, zowel binnen de Universiteit Maastricht alsmede in samenwerking met het Renal Research Instituut in New York. In het verleden was was hij voorzitter van de Wetenschapscommissie van het MUMC en vice-voorzitter van de Medisch Ethische toetsingscommissie. Daarnaast is hij lid geweest van onder richtlijncommissies van de Nederlandse Federatie Nefrologie, European Renal Association en International Society of Peritoneal Dialysis en was hij lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nierstichting.

Hiernaast is Jeroen Kooman werkzaam binnen het onderwijs en heeft hij naast het geven van onderwijs aan studenten en arts-assistenten ook als opleider binnen het aandachtsgebied Nefrologie gewerkt. Hij is ook betrokken  bij de coördinatie van onderwijs binnen de Universiteit Maastricht, onder meer als bachelor coördinator Geneeskunde, voorzitter van de opleidingscommissie Geneeskunde en directeur van het instituut voor onderwijsinnovatie EDLAB en sinds 1-9-2022 als voorzitter van de voortgangstoetsbeoordelingscommissie. Hij heeft in 2011 de Master Health Professions Education afgerond. Sinds recent is hij editor in chief van E-manual Nephrology vanuit de European Renal Association.

Sluit de enquête