Dr. Suzanne C. Kramer

Algemene oogheelkunde

Korte beschrijving

Dr. S. Kramer-Fischer studeerde aan de Eberhard-Karls-Universiteit te Tübingen, Duitsland, en behaalde het artsexamen in 1998. Daarna doorliep zij de opleiding tot Oogarts in het Katharinenhospital, Stuttgart, Duitsland (opleider Prof. Dr. E.G. Weidle).

In 2000 is dr. Kramer gepromoveerd in Tübingen op haar onderzoek van protein kinase c expression in normale en degeneratieve RCS-ratten. In Cincinnati, OH, VS, volgde zij een wetenschappelijke stage. Na haar opleiding als oogarts was zij in verschillende praktijken in München en Herrenberg, Duitsland werkzaam. Sinds 2006 is Dr. Kramer werkzaam te Maastricht waar zij algehele oogheelkunde doet.

Aandachtsgebieden

Algemene oogheelkunde

Contact

Zie contactgegevens

Sluit de enquête