Dr. I.P.C. Krapels

Klinisch geneticus

Aandachtsgebieden

Cardiogenetica: erfelijke hartaandoeningen bij volwassenen en kinderen; aangeboren hartafwijkingen; Marfan syndroom; aortaproblematiek; prematuur vaatlijden

Contact

Maastricht UMC+
Polikliniek Klinische Genetica
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043 3875855
E: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl

Sluit de enquête