Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Terug

Prof. dr. Bernd Kremer

KNO-arts /hoofd-hals oncoloog

Korte beschrijving

Afdelingshoofd, Directeur Oncologiecentrum, Kwartiermaker Comprehensive Cancer Center, Voorzitter DB OncoZON, Plaatsvervangend opleider KNO

Aandachtsgebieden

Klinische aandachtsgebieden:

  • Hoofd-Halschirurgie en Oncologie
  • Pediatrische KNO
  • Allergologie
  • Stenoses van de bovenste luchtweg

Chirurgische aandachtsgebieden:

Contact

Curriculum vitae

Ik werk sinds 1997 als KNO-arts /hoofd-hals oncoloog in het Maastricht UMC+. Ik heb me gespecialiseerd in het behandelen van tumoren in het hoofd-hals gebied. Die behandeling gebeurt vaak in samenwerking met andere specialisten, zoals de bestralingsarts, de plastisch chirurg en de kaakchirurg. Daarbij besteden we bijzonder veel aandacht aan het zoveel mogelijk behouden van functies als slikken, praten, ademen, etc. Daarnaast is er veel aandacht voor het behoud van de kwaliteit van leven. Dit doen we onder andere door bij de behandeling gebruik te maken van endoscopische technieken met of zonder laser. Sinds 2005 ben ik afdelingshoofd van de KNO-afdeling en sinds eind 2015 tevens directeur van het Oncologie Centrum en kwartiermaker van het Comprehensive Cancer Centre van het Maastricht UMC+.

Ons multidisciplinaire hoofdhals-team bespreekt iedere patiënt en zijn/haar ziekte uitvoerig en stelt vervolgens gezamenlijk vast wat de beste behandeling zal zijn. Naast als vakbekwaam medicus wil ik ook graag optreden als goed mens (de arts als mens), iets wat mijns inziens een ontzettend belangrijke rol speelt voor de psyche, de behandeling en de genezing van de patiënt. Het maakt me gelukkig wanneer de patiënt en familie oprecht tevreden zijn over zowel de medische behandeling als over de menselijk verleende zorg.

Mijn werk bestaat voor een deel uit het opleiden van KNO-artsen en hoofd-hals oncologen en het begeleiden van studenten die promotieonderzoek verrichten. Ik houd me zelf ook bezig met wetenschappelijk onderzoek, met name onderzoek dat erop gericht is genetische factoren te vinden die kunnen voorspellen of iemand kanker krijgt. Met dergelijke factoren zouden we in de toekomst vroegtijdig kanker kunnen opsporen en mensen al tijdens een voorstadium van kanker kunnen behandelen. Dit zou grote operaties kunnen voorkomen. Ik doe ook onderzoek naar de mogelijkheid een virus dat keelkanker veroorzaakt gericht te behandelen. In het Maastricht UMC+ ben ik lid van het faculteitsbestuur van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences. Sinds januari 2015 ben ik voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- & Oorheelkunde. Ook ben ik lid van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren, de Duitse KNO-vereniging en het wereldwijde KNO-collegium.

Sluit de enquête