Prof. dr. H.P.M. Kunst

KNO-arts/Schedelbasischirurg

Aandachtsgebieden

 • Aandoeningen van de gehele schedelbasis
 • Klinische vestibulologie
 • Neuro-otologie

 Chirurgische aandachtsgebieden

Contact

Mw. C. Maesen: 043-3877599
Voor contact m.b.t. zorg: polikliniek KNO 043-3875400 

  

Over

Hoogleraar MUMC+ SB pathologie dec 2019; oratie 1 juli 2022.
Promotie (1999): Katholieke Universiteit Nijmegen, afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Radboudumc

Opleidingen

 •  KNO, Radboudumc Nijmegen
 •  Fellowship schedelbasis chirurgie, Radboudumc Nijmegen
 •  Fellowship European Academy of Facial Plastic Surgery
 •  Fellowship Koningin Wilhelmina Fonds, Schedelbasis Chirurgie

Deelnames, projecten en nevenfuncties

  • Secretaris en penningmeester European Skull Base Society
  • Voorzitter schedelbasiswerkgroep MUMC+
  • Voorzitter schedelbasiswerkgroep Radboudumc
  • Voorzitter Kerngroep Schedelbasispathologie Radboudumc – MUMC+
  • Lid Medische Adviesraad Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen
  • Lid van de Medische Beoordelingscommissie van het project waarbinnen de VSOP samen met de Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) de patiëntenversie van de Zorgstandaard  NF2 ontwikkelt.
  • Lid werkgroep van de Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) die samen met de VSOP een zgn. individueel zorgplan voor patiënten met NF2 ontwikkelt.
Sluit de enquête