Specialisten

Mw. H.P.J. Moes

Logopedist

Korte omschrijving

Volwassenen in kliniek en polikliniek

Aandachtsgebieden

  • Slik-, stem- en spraakproblemen tijdens en na behandeling van hoofd/hals tumoren
  • Functionele adem-,  slik- en stemstoornissen
  • NLP-coaching bij logopedische problematiek

Neem deel aan: dysfagiespreekuur en laryngologiespreekuur (poli KNO) en inloopspreekuur Logopedie Oncologiecentrum zorglijn Hoofd-Hals.

Contact

T 043- 3877141 E hellen.moes@mumc.nl  
aanwezig: wo/do (1 maal per 2 weken) /vr