Specialisten

Mw. J.H.E. Roijen

Verpleegkundig specialist

Aandachtsgebieden

Borstkanker

Contact

Tel.nr balie Oncologiecentrum: 043-3876400

Email: poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Curriculum Vitae

Na mijn opleiding verpleegkunde in het Orbis MC in Sittard, ben ik in 2000 gaan werken in het Maastricht UMC+. Ik werk met veel plezier als verpleegkundige en vind het belangrijk om me voortdurend verder in mijn vakgebied te ontwikkelen. Zo heb ik in 2003 de oncologieopleiding afgerond, in 2014 de HBO verpleegkunde opleiding en in 2016 de opleiding master Advanced Nursing Practice (ANP). Als verpleegkundig specialist combineer ik verpleegkundige zorg met medische zorg. Ik neem een aantal taken over van de arts, maar doe dit altijd onder toeziend oog van de behandelend medisch specialist. Mijn aandachtsgebieden zijn de behandeling van borstkanker, vruchtbaarheid bij jonge vrouwen met (borst)kanker en postmenopauzale klachten die ontstaan door de behandeling bij borstkanker.

 

Ik heb meegewerkt aan het opzetten van de Persoonlijk Nazorg Plan poli (PNP) voor vrouwen na de primaire behandeling tegen borstkanker en het opzetten van de fertiliteitspoli. Die laatste biedt intensieve begeleiding van patiënten en hun naasten. Ik hecht veel waarde aan het centraal stellen van de wensen van patiënten, het geven van uitgebreide uitleg en informatie en aan het bieden van praktische en emotionele ondersteuning tijdens en na de behandeling. Ik zie het als mijn taak om de medische behandeling en de verpleegkundige zorg voor patiënten goed op elkaar af te stemmen.

 

Een ander deel van mijn werkzaamheden besteed ik aan deskundigheidsbevordering. Ik geef regelmatig lezingen op symposia en congressen. Daarnaast werk ik met veel interesse mee aan verpleegkundig onderzoek, met name onderzoek op het gebied van communicatie over de diagnose kanker tussen patiënten en hun kinderen. Ik ben lid van het Verpleegkundig Netwerk Mammacare van het IKNL en van de mammacare groep van OncoZON.