Dr. P. Sardari Nia

cardiothoracaal chirurg

Aandachtsgebieden

  • Minimaal invasieve klepchirurgie
  • Mitraalklep chirurgie
  • Robotchirurgie (MIDCAB)
  • Longchirurgie

Contact

T: 043 3871125
Secretariaat

Over

Dr. Peyman Sardari Nia heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen en studeerde af in 2002. Aansluitend heeft hij in Antwerpen de opleiding gevolgd tot algemeen chirurg en tegelijkertijd zijn promotieonderzoek uitgevoerd. In 2009 heeft hij zijn opleiding tot algemeen chirurg afgerond en promoveerde op het gebied van biologische classificatie van niet-kleincellige longkanker en uitzaaiingen in de longen. Vanwege zijn passie voor hart- en longchirurgie startte hij na afronding van zijn opleiding tot algemeen chirurg met de opleiding Cardiothoracale chirurgie in St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

Sinds 2013 is Dr. Peyman Sardari Nia werkzaam als staflid cardiothoracaal chirurg in het Hart+Vaat Centrum Maastricht UMC+. Hij is gespecialiseerd in minimaal invasieve operaties (kijkoperaties) aan het hart en de longen. Tevens is hij actief bezig met innovaties en onderzoek op zijn vakgebied. De focus van zijn onderzoek is Personalized Medicine. Dit houdt in dat hij zoekt naar de beste chirurgische techniek op maat voor elke patiënt op basis van de individuele anatomie. In het Maastricht UMC+, als eerste centrum in Europa, heeft hij voor longoperaties en hartklepoperaties het gebruik van 3D-reconstructies van de anatomie van de patiënt, simulaties en 3D-printing voor het plannen van longoperaties en klepoperaties in onderzoeksetting geïntroduceerd.

Hij is de afgelopen jaren bestuurslid geweest van European Association for Cardiothoracic Surgery en oprichter van verschillende internationale cursussen in cardiothoracale chirurgie. Tevens is hij Associate Editor of European Journal for Cardiothoracic Surgery, lid van redactie van Journal of Visual Surgery en Multidsciplinary Cardiovascular Annals. Hij is ook actief lid van verschillende (inter)nationale wetenschappelijke verenigingen namelijk Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), European Association for CardioThoracic Surgery (EACTS), Society of Thoracic Surgeons (STS), International Association for Study of Lung Cancer (IASLC), Belgische vereniging voor cardiothoracale chirurgie (BACTS) en Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde .

Sluit de enquête