Dr. O. Valkenburg

Gynaecoloog

Korte beschrijving

Na de afronding van mijn studie geneeskunde in Leiden was de voortplantingsgeneeskunde een rode draad door mijn werk als gynaecoloog, medisch wetenschappelijk onderzoeker en in mijn huidige functie als medisch coördinator van het Centrum Voortplantingsgeneeskunde te Maastricht.
Mijn wetenschappelijke interesse gaat sterk uit naar de hormonale achtergronden van het normaal en abnormaal functioneren van de eierstokken. In 2015 ben ik gepromoveerd op wetenschappelijk onderzoek naar de genetische basis van PCOS, de meest voorkomende hormoonafwijking bij vrouwen in de reproductieve leeftijd. Dit onderzoek, onder supervisie van professor J.S.E. Laven te Rotterdam, was de basis voor het tot stand komen van het cyclusstoornis spreekuur. Dit spreekuur is specifiek ingericht voor vrouwen (met of zonder kinderwens) met een onregelmatige menstruele cyclus en daarmee samenhangende vruchtbaarheidsproblemen. Thans wordt dit spreekuur in drie academische centra in Nederland (Rotterdam, Utrecht en Maastricht) aangeboden.
Naast mijn lidmaatschappen van de diverse nationale en internationale beroepsverenigingen ben ik in Nederland actief in meerdere landelijke commissies (o.a. PCOS werkgroep, Nationale Registratie Fertiliteitszorg) met als doel de kwaliteit van de huidige behandelingen te monitoren en, waar mogelijk, te verbeteren. Tevens ben ik vanaf 2018 bestuurslid van de Stichting Automatisering Fertiliteit (SAF) die zich tot doel stelt het Landelijk Specialistisch Fertiliteits Dossier (LSFD) continue te verbeteren en die de grondslag biedt voor het tot stand komen van de nationale dataregistratie en kwaliteitscontrole.
Langs deze wegen hoop ik een zinvolle bijdrage te geven aan de wetenschappelijke basis en de praktijk van de fertiliteitzorg in Nederland. Daarnaast ben ik als dokter gelukkig nog dagelijks actief in de begeleiding van patiënten op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het Maastricht UMC+.

Aandachtsgebieden

Voortplantingsgeneeskunde

Contact

secretariaat: 043-3876764

Over

Werkzaam in Maastricht UMC+ sinds 1 april 2016 als gynaecoloog voortplantingsgeneeskunde

Opleiding

  • Rotterdamse Gynaecologen Opleidingscluster (RGOC),  2008 – 2015       
  • Arts examen, Universiteit Leiden, 2000 – 2002       
  • Doctoraal examen Geneeskunde, Universiteit Leiden, 1994 – 2000       
  • Geneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven, 1992 – 1994       

Onderzoek:

  • Promotie, proefschrift “Polycystic Ovary Syndrome, Genetic determinants of the phenotype”, 17-02-2015      

Werkervaring:

  • Gynaecoloog voortplantingsgeneeskunde Maastricht UMC+, 2016-heden              
  • Gynaecoloog, chef de clinique, Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag, 2015-2016     

Wetenschappelijke publicaties

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22Valkenburg+O%22+%5BAuthor%5D

Sluit de enquête