Mw. M. van den Pol

Medisch maatschappelijk werker

Aandachtsgebieden

  • Neonatologie 
  • Neurale Buisdefecten

Contact

Secretariaat Medisch Maatschappelijk Werk:
T 043-387 51 18
E secretariaat.medischmaatschappelijkwerk@mumc.nl

Sluit de enquête