Prof. Dr. H. van Santbrink

Neurochirurg

Aandachtsgebieden

 • wervelkolomchirurgie
 • onderzoek
 • management

Contact

Over

 • Geneeskunde studie aan de katholieke Universiteit Nijmegen
 • Opleiding tot neurochirurg Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Specialist sinds 2000

Werkervaring

 • 2000 Medisch Centrum Haaglanden Den Haag
 • 2001 Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Vanaf november 2001 werkzaam in Maastricht UMC+ / azM

In 2004 gepromoveerd: Titel proefschrift: Brain tissue PO2 in patients with severe head injury (Erasmus Universiteit).
Vanaf 2007 opleider tot neurochirurg

Juli 2019 benoemd tot hoogleraar met als leerstoel: spinale neurochirurgie

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Bestuursfuncties

 • Bestuurslid Ned Vereninging voor Neurochirurgie 2011-2017
 • Voorzitter Concilium Neurochirurgicum 2017- heden

Lidmaatschappen

 • Ned vereniging voor Neurochirurgie, sectie Spinale chirurgie
 • Limburgs genootschap voor Neurologie en Neurochirurgie
 • EANS : European Association of Neurosurgical Societies

Lokale Commissies

 • Centrale opleidingscommissie
 • Voorzitter werkgroep Wervelkolom centrum Midden en Noord Limburg
 • Lid kerngroep Wervelkolom centrum Zuyd

Prof. dr. van Santbrink is gedurende zijn opleiding tot neurochirurg in Rotterdam opgeleid tot algemeen neurochirurg. Gedurende 2 jaar voor aanvang van de opleiding heeft hij de basis gelegd voor het latere proefschrift. Gedurende de opleiding heeft hij naast zijn opleiding het proefschrift afgemaakt en diverse keren op internationale congressen hierover gesproken en artikelen gepubliceerd.

Na het beëindigen van de opleiding tot neurochirurg heeft hij werkervaring opgedaan in enkele grote ziekenhuizen. Gedurende deze periode is de belangstelling ontstaan voor de wervelkolomchirurgie. Vanaf zijn aanstelling in Maastricht vormt de wervelkolomchirurgie het hoofd aandachtsgebied. Hij heeft hiervoor diverse buitenlandse stages (Zwitserland en Amerika) gelopen. Hij heeft diverse nieuwe operatietechnieken in het Maastricht UMC+/azM geïntroduceerd, en in de afgelopen jaren onderzoek opgestart. Naast de wervelkolomchirurgie heeft hij zich bezig gehouden met de opleiding van jonge artsen tot neurochirurg, vanaf 2007 is hij tot officieel tot opleider benoemd, vanaf 2017 is hij voorzitten van het Concilium Neurochirurgicum. In het kader hiervan heeft hij zitting in diverse commissies binnen het ziekenhuis vervuld.

Wervelkolomchirurgie
 

De afdeling Neurochirurgie van het Maastricht UMC+/azM heeft de wervelkolomchirurgie gekozen tot één van haar academische speerpunten.
In nauwe samenwerking met de afdelingen orthopedie, neurologie, pijnbestrijding en revalidatie is gekomen tot een Spine Centrum. Binnen het Spine Centrum worden mensen met wervelkolom gerelateerde problematiek op een uniforme wijze gediagnosticeerd en behandeld in een multi disciplinaire setting.
Alle chirurgische technieken zijn in het ziekenhuis voorhanden om aandoeningen aan de wervelkolom te behandelen.

Onderzoek

Prof. van Santbrink leidt het onderzoeksteam dat onderzoek uitvoert met betrekking op wervelkolom gerelateerde problematiek. Met name wordt aandacht besteed aan de beweeglijkheid van de wervelkolom en aan de (kosten) effectiviteit van de chirurgische behandeling.

 

Sluit de enquête