Specialisten

Dr. D. van Twist

internist - vasculair geneeskundige

Aandachtsgebieden

  • Moeilijk behandelbare hoge bloeddruk
  • Fibromusculaire dysplase (FMD)
  • Analyse van onverklaarde wegrakingen (syncopé)

Contact

Telefoon: 043-3872727
Polikliniek Hart+Vaat Centrum

Curriculum Vitae

Dr. Van Twist studeerde aan de Universiteit Maastricht en werd opgeleid tot internist-vasculair geneeskundige in het Viecuri Medisch Centrum in Venlo en het Maastricht UMC+. In 2016 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht op het onderwerp ´The renin-angiotensin system in the hypertensive kidney – Clinical studies in patients with essential hypertension, atherosclerotic renal artery stenosis, and fibromuscular dysplasia’.
Als internist-vasculair geneeskundige houdt hij zich bezig met diverse vaatproblemen, maar in het bijzonder met patiënten met moeilijk behandelbare hoge bloeddruk. Verder houdt hij zich bezig met de analyse van onverklaarde wegrakingen (syncope), dit in nauwe samenwerking met de afdelingen Cardiologie en Neurologie. Recent is hij betrokken geweest bij het opzetten van het FMD spreekuur, een gespecialiseerd spreekuur voor patiënten met Fibromusculaire Dysplasie, een nog relatief onbekende vaataandoening. Naast zijn werk als internist-vasculair geneeskundige verricht hij ook wetenschappelijk onderzoek naar bovengenoemde aandoeningen.

Tijdens de Topproefschriften op 20 april 2017 in Maastricht, werden voor de dertiende keer de Dr. C.J. Roosprijzen voor de beste klinische patiëntgebonden promotieonderzoeken uitgereikt. Deze wordt jaarlijks tijdens de Internistendagen in Maastricht uitgereikt.De eerste prijs ging naar dr. Daan van Twist, voor zijn proefschrift getiteld: 'The renin-angiotensin system in the hypertensive kidney'. U kunt hierover meer lezen op onze website.