Dr. N.E. de Vries

Oculoplastische chirurgie, Voorsegmentchirurgie

Korte beschrijving

Dr. N.E. de Vries (1979, Erlangen) behaalde in 2003 zijn artsentitel aan de Universiteit van Rotterdam. Na de specialisatie tot oogarts aan de Universiteit Maastricht in 2009, behaalde hij in hetzelfde jaar de titel 'Fellow of the European Board of Ophthalmology'. In 2011 promoveerde hij op het proefschrift “ Multifocal Intraocular Lenses in Cataract Surgery”.

In de periode 2009 – 2012 was hij als staf-arts verbonden aan de afdeling oogheelkunde van het Maastricht UMC+ met als aandachtsgebieden ooglidchirurgie en cataractchirurgie. In 2011 verbleef hij ter verdieping van zijn oculoplastische ervaring enkele maanden aan de 'Augenklinik Herzog Carl Theodor' en de Ludwig Maximilians Universiteit (München).

In de periode 2013-2014 was dr. De Vries als oogarts verbonden aan de maatschap oogheelkunde van het Gelre ziekenhuis Apeldoorn, eveneens met aandachtsgebieden ooglidchirurgie en cataractchirurgie. Sinds 1-7-2014 is hij wederom werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Aandachtsgebieden

Oculoplastische chirurgie
Voorsegmentchirurgie

Contact

Zie contactgegevens

Sluit de enquête