Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.
Prof. dr. C.A.B. Webers

Terug

Prof. dr. C.A.B. Webers

Hoofd Universiteitskliniek voor Oogheelkunde

Korte beschrijving

Prof. dr. C.A.B. Webers is hoofd van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC+. Dit Euregionaal concern wordt gevormd door de Universiteitskliniek gevestigd in de Pélerin-toren ('Oog-toren') van het Maastricht UMC+, de Regiopraktijk Stichting Zuyderland Medisch Centrum, het voormalige Medisch Centrum Maastricht Annadal, de afdeling oogheelkunde van het St Jans Gasthuis te Weert en de Belgische Kliniek in St. Truiden. Daarnaast heeft de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC+ samenwerkingsverbanden met het ZorgSaam en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in de provincie Zeeland, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Professor Webers geeft leiding aan 25 oogartsen, 24 oogartsen in opleiding, 10 onderzoekers en 60 overige medewerkers. Carroll Webers behaalde in 1985 het artsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens de militaire dienstplicht (1985-1987) begon hij met het onderzoek naar de resultaten van laserbehandeling bij glaucoom en zette dit voort tijdens een research fellowship op de afdeling Oogheelkunde van het St Radboud Ziekenhuis in Nijmegen (1987-1988). Dit onderzoek leidde in 1988 tot het behalen van de doctorstitel (proefschrift: Argon Laser Trabeculoplasty. A retrospective and prospective study). Van 1989 tot 1993 volgde de opleiding tot oogarts in het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen. Sinds 1 maart 1993 is hij werkzaam als oogarts in het academisch ziekenhuis Maastricht (thans Maastricht UMC+) met glaucoom als speciaal aandachtsgebied. Het wetenschappelijk glaucoomonderzoek richt zich met name op de progressie en prognostische factoren van glaucoom, de medicamenteuze en chirurgische behandeling van glaucoom en de gevolgen van deze ziekte voor de kwaliteit van leven van de patiënten. Hij is (mede)auteur van meer dan 100 wetenschappelijke artikelen en heeft ruim 200 voordrachten gegeven in binnen- en buitenland. Naast zijn klinische en research taken vervulde hij een aantal bestuurlijke functies binnen de afdeling oogheelkunde en het ziekenhuis. Vanaf 1 maart 1993 was hij chef-de-policlinique. In 1994 werd hij benoemd tot plaatsvervangend afdelingshoofd en in 1998 tot plaatsvervangend opleider. Verder was hij medisch directeur van het Medisch Centrum Maastricht Annadal. Met ingang van 1 december 2010 werd hij bijzonder Hoogleraar in het vakgebied 'Oogheelkunde, in het bijzonder Glaucoom' aan de Faculty of Health Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Na zijn benoeming tot afdelingshoofd werd dit hoogleraarschap omgezet in een algemeen hoogleraarschap. In 2013 is Professor Webers benoemd tot opleider van de afdeling Oogheelkunde en daarmee draagt hij de eindverantwoordelijkheid voor de opleiding van 24 oogartsen. Van 1 juni 2005 tot 1 januari 2012 was hij tevens directeur-bestuurder van de eenheid 'Operatieve geneeskunde' van het Maastricht UMC+ en was daarmee bestuurlijk verantwoordelijk voor de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek op 9 medische afdelingen met in totaal meer dan 1200 medewerkers. Sinds 2017 is hij voorzitter van het Stafconvent van het MUMC+. Professor Webers is lid van een groot aantal organisaties waaronder het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Nederlandse Glaucoomgroep, het Concilium Ophthalmologicum, de Nederlandse Intraoculaire Implant Club, de Wetenschappelijke glaucoomraad, de European Board of Ophthalmology, de European Society of Cataract & Refractive Surgeons, de European Glaucoma Society en de American Academy op Ophthalmology.

Aandachtsgebieden

Glaucoom

Contact

Zie contactgevens

Sluit de enquête