Prof.dr. G. Wesseling

Prof.dr. G. Wesseling

Longarts, hoofd afdeling Longziekten

Korte beschrijving

Professioneel houdt hij zich vooral bezig met cystic fibrosis, astma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en klinisch onderwijs. Hij is nauw betrokken bij inspanningen en projecten voor de integratie van eerste- en tweedelijnszorg voor patiënten met chronisch obstructieve longaandoeningen. Zijn onderzoeksactiviteiten liggen in het veld van vroege interventies bij astma en COPD, stoppen met roken, en de zorglogistiek voor patiënten met astma en COPD.
Hij is consultant in een aantal projecten voor verbetering van het klinisch onderwijs in ontwikkelingslanden en in Portugal.
Daarnaast was hij enkele jaren lid van stafbestuur van het azM en van het bestuur van de faculteit geneeskunde en was hij van 2011 tot 2013 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Hij vervulde veel rollen in het onderwijs van de FHML. Zo was hij onder meer voorzitter van de taakgroep PMO 5-6 en coördinator van de internationale geneeskundemaster van de FHML en lid van het management team van geneeskunde. Momenteel is bij bestuurslid en penningmeester van de LongAlliantie Nederland.
Hij heeft 2 zonen en een kleinzoon. Hobby’s zijn onder meer golf, wijn proeven en het beluisteren van klassieke muziek.

Aandachtsgebieden

COPD; Cystic fibrosis; Astma

BIG-register

19024856301

Contact

T 043 3875044

Over

Geertjan Wesseling (1956) studeerde biologie en geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij in 1984 zijn artsenbul behaalde. Na twee jaar vooropleiding interne geneeskunde in Ziekenhuis Mariastichting in Haarlem voltooide hij de opleiding tot longarts in het academisch ziekenhuis Maastricht in april 1991.

Hij promoveerde in april 1993 op het proefschrift getiteld "Respiratory Impedance Measurements in Clinical Lung Function Testing".

In januari 1998 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent/academisch hoofdspecialist. Hij is waarnemend hoofd van de afdeling longziekten van Maastricht UMC+ en in 2010 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar. Sinds 1 juli 2019 is hij hoofd van de afdeling Longziekten.

Sluit de enquête