Geertjan Wesseling

Specialisten

Geertjan Wesseling

Longarts

Korte omschrijving

Professioneel houdt hij zich vooral bezig met cystic fibrosis, astma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en klinisch onderwijs. Hij is nauw betrokken bij inspanningen en projecten voor de integratie van eerste- en tweedelijnszorg voor patiënten met chronisch obstructieve longaandoeningen. Zijn onderzoeksactiviteiten liggen in het veld van vroege interventies bij astma en COPD, stoppen met roken, en de zorglogistiek voor patiënten met astma en COPD. Hij is consultant in een aantal projecten voor verbetering van het klinisch onderwijs in ontwikkelingslanden. Daarnaast was hij enkele jaren lid van het stafbestuur van het azM / MUMC+ en van het bestuur van de faculteit Geneeskunde en was hij van 2011 tot 2013 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Vanaf 2013 is hij de coördinator van de internationale geneeskunde master en lid van het onderwijs management team geneeskunde van de FHML. Hij is getrouwd en heeft 2 zonen. Hobby’s zijn onder meer golf, wijn proeven en het beluisteren van klassieke muziek.

Aandachtsgebieden

COPD; Cystic fibrosis; Astma

Contact

T 043 3877043

Curriculum Vitae

Geertjan Wesseling (1956) studeerde biologie en geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij in 1984 zijn artsenbul behaalde. Na twee jaar vooropleiding interne geneeskunde in Ziekenhuis Mariastichting in Haarlem voltooide hij de opleiding tot longarts in het academisch ziekenhuis Maastricht in april 1991. Hij promoveerde in april 1993 op het proefschrift getiteld 'Respiratory Impedance Measurements in Clinical Lung Function Testing'.
In january 1998 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent/academisch hoofdspecialist. Hij is waarnemend hoofd van de afdeling longziekten van Maastricht UMC+ en in 2010 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar.