Wildberger

Prof. dr. J.E. Wildberger

Afdelingshoofd Beeldvorming en Medisch Directeur Expertise Eenheid Diagnostiek en Advies

Aandachtsgebieden

Cardiovasculaire radiologie

Contact

T: 043 3874912

Over

Prof. dr. Joachim Ernst Wildberger (1966) is sinds 2008 werkzaam in Maastricht en hoofd van de afdeling Beeldvorming (Radiologie & Nucleaire Geneeskunde) van het Maastricht UMC+. De afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde zijn op 1 december 2017 gefuseerd tot één afdeling. Sinds 1 augustus 2023 is hij benoemd als medisch directeur van de expertise eenheid “Diagnostiek en Advies” Maastricht UMC+.

Joachim Wildberger is hoogleraar “radiologie” at the Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML; Universiteit Maastricht), vakgroepvoorzitter voor Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, en principal investigator “Imaging” van het CardioVascular Research Institute Maastricht (CARIM). Tot 1 augustus jl. was hij lid Bestuur FHML met de portefeuille 'Technologische Infrastructuur: MUMC+ & Interfacultair'.

Daarnaast is hij sinds 2007 hoogleraar diagnostische radiologie aan de RWTH in Aken, Duitsland.

Op 1 april 2011 sprak Wildberger in Maastricht zijn oratie “De drie Musketiers zijn inmiddels meer geworden” uit. Hij is (co)auteur van meer dan 450 publicaties, met name op het vlak van de cardiovasculaire radiologie. Zijn bestuurlijke ervaring bestaat onder andere uit bestuursfuncties bij verschillende internationale wetenschappelijke organisaties (ESTI, CIRSE, ESCR).

Sluit de enquête