Stappenplan zorgbemiddeling

Als u hulp nodig heeft bij het vinden van een ziekenhuis of kliniek met een kortere wachttijd, kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van uw  zorgverzekeraar. 

Stappenplan zorgbemiddeling
  1. U belt met de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Deze afdeling begeleidt verzekerden bij het zoeken en vinden van een passende zorgaanbieder. De medewerkers hebben kennis van medische behandelingen en inzicht in de meest actuele wachttijden.
  2. De zorgbemiddelaar van uw zorgverzekeraar adviseert u over de wachttijden bij andere zorgaanbieders voor uw behandeling. Dit op basis van de mogelijkheden die binnen uw zorgverzekering passen. .
  3. U maakt zelf een afweging welke zorgaanbieder het beste bij u en uw situatie past. Eventueel met behulp van de zorgadviseur/zorgcoach.
  4. U overlegt met de zorgbemiddelaar over het organiseren van uw doorverwijzing.

Goed om te weten

  • Zorgbemiddeling heeft geen invloed op bestaande wachtlijsten.
  • Zorgbemiddeling maakt geen spoedafspraken voor u.
  • Sommige behandelingen kunnen niet in elk ziekenhuis of kliniek worden uitgevoerd.
  • Wachtlijstbemiddeling kan soms om medische inhoudelijke redenen niet mogelijk zijn.

 

Sluit de enquête